Tag Archives: Zwarte Piet

Hoogleraar waarschuwt: ‘Pietendebat loopt gevaar’

18 nov

ZAANSTAD (ESP) – Het Pietendebat loopt gevaar, waarschuwt hoogleraar F. Akkermans van de Zaanse Hogeschool. Steeds meer mensen zouden verklaren moe te zijn van de jaarlijks terugkerende discussie over Zwarte Piet. Om het stilletjes wegsterven ervan te voorkomen, bepleit Akkermans daarom plaatsing van deze typisch Nederlandse gedachtewisseling op de Unesco-lijst van immaterieel erfgoed. 

Onderzoek wijst uit dat sinds het formele begin van het Pietendebat (2011) er na een aanvankelijke opbouw nu een teruggang zichtbaar is. Daarin schuilt volgens professor Akkermans het gevaar dat deze traditie verdwijnt. “Nadat blokkeerfriezen in 2017 activisten tegen Zwarte Piet tegenhielden, zag je de eerste tekenen dat mensen moe werden van het gebekvecht over de Pietenkleur. In 2018, voorafgaand aan de landelijke intocht in Zaanstad, zag je die vermoeidheidsverschijnselen steeds vaker opduiken. Dat is zorgelijk.”

Tijdens de Zaanse intocht op 17 november viel op dat het aantal demonstranten voor en tegen Zwarte Piet op twee handen te tellen was. Eén van de vier demonstratievakken bleef zelfs leeg. Bovendien beperkten de fysieke confrontaties tussen voor- en tegenstanders in Zaanstad zich tot één man die stenen gooide naar betogers tegen Zwarte Piet. Het tekent volgens Akkermans de teruggang van het debat. Akkermans: “Het wordt tijd dat het kabinet stelling neemt. Met een uitspraak van premier Rutte alleen dat Zwarte Piet nu eenmaal zwart is komen we er niet. Zo’n opmerking bevordert weliswaar even de discussie, maar na een paar dagen zakt de commotie weer weg. Het is tijd voor structurele maatregelen om deze traditie te behouden.”

Volgens Akkermans is het hoog tijd om maatregelen te nemen. “De regering zou om te beginnen aan de Unesco moeten verzoeken om het Nederlandse Pietendebat op de lijst van immaterieel erfgoed te plaatsen. Gebeurt dat niet, dan lopen we het risico dat er binnen enkele jaren consensus is over de kleur van Piet. Daarmee verdwijnt er opnieuw een traditie, die ik zou willen typeren als oer-Hollands bakkeleien. En dat moeten we niet willen met z’n allen.”

Dat het kabinet inderdaad een verzoek gaat indienen om het Pietendebat tot immaterieel erfgoed te verklaren kon de Rijksvoorlichtingsdienst nog niet bevestigen.

 

An Erics Satirics Production

 

Ook eng: Zwarte Piet in katholieke handen

20 nov

Ha, post. Van een organisatie die zich Civitas Christiana noemt. En die bij nadere bestudering een tamelijk enge pro-Zwarte Pietensekte blijkt te zijn.

Deze week viel er een brief in de bus waarop in chocoladekapitalen de oproep ‘Red Zwarte Piet!’ stond. In bescheidener letters werd uitgebreid betoogd dat een bijgevoegde petitie naar burgemeester Eberhard van der Laan diende te worden gestuurd, in een poging om het Sinterklaasfeest ‘ongeschonden voor onze kinderen’ de 21ste eeuw door te helpen. In nog kleinere letters was terug te lezen dat Civitas Christina achter de oproep zat.

In de schriftelijke oproep om Zwarte Piet te beschermen was weinig nuance te bespeuren. ‘Een klein groepje onruststokers’ zorgde er volgens Civitas Christina voor dat Zwarte Piet ‘verwrongen wordt tot een symbool van verdeeldheid’. Ook sterk: “Straks zult u een misdaad begaan wanneer u Zwarte Pieten bij uw Sinterklaasviering betrekt.” Het kwade genius, naast een klein groepje ‘zeurpieten’: de Verenigde Naties, ‘die meent ons te kunnen dicteren wat wij met onze nationale tradities moeten doen’. 

Civitas Christina bestaat in Nederland nog maar een ruim half jaar en maakt deel uit van een internationaal netwerk van lekenbewegingen. “De leer van de katholieke kerk is leidend [bij Civitas Christina]”, citeer ik even wapenbroeder Katholiek Nieuwsblad. “Dat houdt het verdedigen in van het gezin in de vorm van het huwelijk tussen man en vrouw en de bescherming van het leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood.” Met andere woorden: Civitas is tegen homo’s, abortus en euthanasie. “Wij weten ons door pater Koopman geïnspireerd en zien ons werk als de voortzetting van het werk dat hij begonnen is”, aldus de oprichtingsakte van Civitas Christina. Voor wie niet weet wie pater Koopman is; zie hier.

Civitas-woordvoerder is Hugo Bos, die hier ook nog even fijntjes benadrukt dat het hele evolutieverhaal klinkklare nonsens is. De organisatie beschouwt zichzelf in werkelijk elk opzicht als verlengstuk van het Vaticaan, en dan met name het meest conservatieve deel daarvan.

Ik heb het internet afgezocht naar het Civitas-standpunt over het misbruik van kinderen door de talloze Vaticaan-vertegenwoordigers door de jaren heen, maar daarover helaas geen letter gevonden. Civitas Christina-woordvoerder beperkt zich in de eigen nieuwsbrief tot dat andere ‘traditionele christelijke feest’, de Sinterklaasviering ‘met Zwarte Piet als de bereidwillige helper’. Fijn dat er organisaties zijn die de tere kinderziel proberen te beschermen. Maar Civitas Christiana zou ik zo ver mogelijk bij hen uit de buurt willen houden.

Piet

Zwarte Piet of niet

23 okt

Ik word een beetje moe van het Zwarte-Pietendebat. Voor- en tegenstanders bestoken elkaar op steeds hogere toon van racisme dan wel culturele verboden. Een dame van de Verenigde Naties gooit wat olie op het vuur met niet al te handige uitspraken. De Volkskrant besteedde vanochtend de hele voorpagina aan de discussie. Om er binnenin nog eens twee pagina’s aan toe te voegen.
Het is vanuit journalistiek oogpunt een heerlijk onderwerp. Lekker overzichtelijk, met -vergeef me de woordspeling- veel zwart-/witmeningen. De semi-nieuwssite Dichtbij.nl is daarvan een goed voorbeeld. De site plaatste eveneens een Pietentekst. Daarop reageerden, alleen al op het Zaanse deel van de site, vooralsnog niet minder dan 63 mensen. Meestal in de schrilste bewoordingen. Zes reacties waren dermate fel dat ze werden geblokt. Het tekent de felheid en het gebrek aan nuance.

Op sommige andere sites worden grensoverschrijdende uitingen niet geweerd. Het gevolg is een stroom van haat, waarbij zelfs niet wordt geschroomd om er de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog bij te slepen. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier nog steeds om een discussie over een kinderfeestje.

In mijn dagelijks werk mag ik me bezighouden met het signaleren, voorkomen en bestrijden van discriminatie. Dagelijks komen er op mijn werk zaken voorbij waarbij ongelijke behandeling een rol speelt. In bijna alle gevallen gaat het om problemen die vele malen ernstiger zijn dan de vraag of het Sinterklaasfeest racistisch is. Mensen worden ontslagen om niet terzake doende kenmerken. Ze worden uit huis gepest vanwege hun geloof of seksuele gerichtheid. Er vallen soms gewonden als gevolg van racistische incidenten. Maar op een of andere manier is het een stuk moeilijker om voor dit soort misstanden aandacht en begrip te krijgen dan voor de discussie over Zwarte Piet.

Het Nederlandse poldermodel maakt de laatste jaren steeds vaker plaats voor het koldermodel.


Vooralsnog witte Piet