Tag Archives: Zaanstad

DZ en POV: het stinkt

15 jul

“Het stinkt”, concludeerde POV-fractievoorzitter Harrie van der Laan over de burgemeestersverkiezing van Jan Hamming in Zaanstad. Het Brabants Dagblad had, waarschijnlijk als gevolg van lekken door een deel van de Bossche vertrouwenscommissie, bericht dat Hamming zich kort voordat bekend werd dat hij als eerste genomineerd was in Zaanstad had teruggetrokken als burgemeesterskandidaat in Den Bosch. Ook daar zou hij de eerste gegadigde zijn geweest.

“We worden gefuckt. Het was al een gelopen race”, concludeerde Van der Laan in parlementaire taal tegen Dagblad Zaanstreek. Waarna hij samen met zijn maatjes van Democratisch Zaanstad de Commissaris van de koning vroeg om een onderzoek.

Het is een bekende route, die DZ en POV wel vaker bewandelen; eerst concluderen dat je wordt gefuckt en dat het stinkt, en daarna vragen om een onderzoek. De omgekeerde route bewandelen zou logischer zijn, maar is electoraal uiteraard minder aantrekkelijk.

Diezelfde Harrie van der Laan had enkele dagen eerder overigens voorspeld dat een andere PvdA’er, Bernt Schneiders, de nieuwe burgemeester van Zaanstad zou worden. Die complottheorie kwam, helaas voor Harrie, niet uit, maar ook toen beleefde hij weer een mediamomentje. Dat hij het vermeende ‘kartel’ rond of van de PvdA weer even kon benoemen, was daarbij mooi meegenomen. 

Vorige week plaatste PvdA-raadslid Tjeerd Pietersma een kritisch stuk op De Orkaan over de DZ- en POV-houding ten aanzien van Jan Hammings benoeming. “Dat Van der Laan en DZ de kans hadden om zitting te nemen in de vertrouwenscommissie, dit om ‘persoonlijke redenen’ weigerden, laat hij [redacteur Rob Swart, E.S.] overigens onvermeld”, schreef De Orkaan terecht boven zijn opiniestuk. Juliëtte Rot, fractievoorzitter van Democratisch Zaanstad, reageerde: “Voering [sic] jaar heb ik mij gemeld bij de Raadsgriffier voor deelname aan de vertrouwenscommissie. Deze heeft mij medegedeeld dat ik geen zitting kon nemen in de commissie ter vervanging van de heer Molenaar.” Dat was een logische conclusie van de raadsgriffier; in de vertrouwenscommissie mogen alleen fractievoorzitters plaatsnemen. Dat DZ-fractievoorzitter Aart Molenaar destijds in een bloedige strijd was verwikkeld met de rest van zijn fractie noemt Rot niet. Net zomin als het nog altijd een raadsel is waarom zij en de haren de steeds vaker racistische leugens verspreidende Molenaar zo lang in het zadel hebben gehouden. Enfin, inmiddels heeft Zaanstad -unieke situatie- twee partijen met eenzelfde naam: Democratisch Zaanstad. Zij het dat achter de ene fractienaam Rot staat en achter de andere Molenaar. 

De tegenpartijen Democratisch Zaanstad en de Partij voor Ouderen en Veiligheid zijn permanent alert op mogelijke misstappen van hun vele opponenten. Dat is natuurlijk prima, voor zover je zelf je zaakjes op orde hebt. En juist daar gaat het nogal eens mis. Want uitgerekend POV en DZ overtreden de regels en wetten met grote regelmaat. Op deze plek heb ik meermaals laten zien dat DZ en POV sjoemelden met hun fractievergoedingen. Dit gerommel leidde er toe dat de gemeentelijke verordening ten aanzien van de fractiedeclaraties werd aangepast.

DZ-Rot, dat anderen zo graag de les leest, blijft er echter moeite mee houden om de eigen huishouding op orde te krijgen. Op 1 juli jl. plaatste Dagblad Zaanstreek een overzicht van de Zaanstedelijke fractiebestedingen over 2016. DZ bleek het meeste gemeenschapsgeld te hebben uitgegeven, met name aan de huur van het eigen clubhuis. In tegenstelling tot de andere politieke partijen weigert DZ bijeen te komen in het gemeentehuis -waar gratis ruimte beschikbaar is-, maar huurt het een eigen lokaal op kosten van de gemeente. DZ bleek tevens de enige partij die er niet op tijd in slaagde de gevraagde verantwoording te overhandigen. Op de uiterste inleverdatum ‘was net onze penningmeester er niet’, aldus Juliëtte Rot. En dus tekende Rot zelf (“Dit ging even niet anders”) maar twee keer op het verantwoordingsformulier, zowel namens de penningmeester als namens de fractie. Je vraagt je af hoe de (financiële) controle is geregeld binnen die partij. 

En dan Harrie van der Laan, van de POV en de Leugenacademie. Een maand of wat geleden diende ik een klacht tegen hem in. Van der Laan had een vertrouwelijke brief van me deels gescand en op internet geplaatst, met wat suggestieve opmerkingen daarbij. Hoewel Van der Laan wist dat de van de ontvanger -een racistische Zaankanter die de vermoorde onschuld speelde- gekregen brief niet voor hem of anderen bedoeld was, openbaarde hij de tekst. De klacht leidde na intern onderzoek tot een gemeentelijke schuldigverklaring van Van der Laan. Maar omdat de gemeenteraad al vele jaren verzuimt om een sanctieregeling te maken tegen gemeentelijke politici die de gemeentelijke regels met voeten treden bleef het daarbij: Van der Laan kon niet worden gesanctioneerd.

Voor politici die zo vaak de regels overtreden als die van DZ en POV past het om wat bescheidener te zijn in woordkeuze en acties ten aanzien van mensen en partijen waarmee ze moeite hebben. Iets met een oog, een balk en een splinter. En iets met een eigen voet waarin je kunt schieten. Levensgevaarlijk. Voor je weet ontstaan er lelijke verwondingen in het eigen lichaam. En zoals bekend: dat stinkt.

 

 

Advertenties

Het Cultuurcluster: drie voorspellingen

3 feb

Vier jaar geleden schreef ik op deze plek: “Verantwoord begroten is een terugkerend probleem in cultureel Zaanstad. En het dreigt nu weer mis te gaan.” Het onderwerp van mijn toenmalige somberheid: het door B&W van Zaanstad gewenste Cultuurcluster. Enfin, die voorspelling is alvast uitgekomen. Elke inwoner van Zaanstad, van baby tot hoogbejaarde, zal €50,- extra moeten bijdragen om het culturele stokpaardje van dit gemeentebestuur mogelijk te maken.

Laat ik nog twee voorspellingen doen. Vandaag brachten twee hoogleraren op verzoek van de gemeente verslag uit over de vraag of een referendum over het al dan niet bouwen van het Cultuurcluster een gepasseerd station was. Helaas voor B&W en oppositiepartij GroenLinks (maak hier uw grap over een clusterbom): de hoogleraren achten deze nieuwbouw wel degelijk referendabel. De GroenLinks-fractie heeft overigens al voor dit advies bekend werd laten weten geen behoefte te hebben aan een referendum. En ik vermoed dat dit ook geldt voor de coalitie, met referendumpartij D66 voorop. Een volksraadspleging is mooi en aardig, maar de uitslag moet natuurlijk wel passen binnen de lijntjes die het college heeft getekend. En dat dreigt hier te mislukken.   

Tot zover mijn tweede voorspelling. Op naar de derde. Dat cluster komt er. Wellicht dat de kleine €40 miljoen die nodig zijn om het te bouwen wel afdoende is. Dat er dankzij dat enorme geldbedrag iets moois verrijst tegenover het Zaanstedelijk gemeentehuis, daar twijfel ik ook nauwelijks aan. Maar dan zijn we er nog niet. De exploitatie van dat gebouw gaat veel geld kosten. Heel veel. Mijn derde voorspelling is dan ook dat hetgeen daarvoor nu is begroot onvoldoende zal blijken te zijn.

Mocht ik ook daarin gelijk krijgen, dan verwijs ik u tezijnertijd opnieuw naar dit stukje. U weet wel, die voorspelling van vier jaar geleden. Die een maand later werd gevolgd door deze berekening

Ik wens onze bestuurders wijsheid toe.

cluster

Doeg Geke, hoi Peter

25 nov

Geke Faber is bezig met haar afscheidstournee. Ter afsluiting een bezoekje hier en een uitzwaaimomentje daar en dan mag ze vertrekken. Het is haar gegund, na een vooral dit jaar slopende incidentenreeks en onheuse beschuldigingen die afbreuk doen aan haar degelijke conduitestaat.

Zo af toe wordt Jeroen Olthof genoemd als mogelijke opvolger. Niets ten nadele van Olthof -aardige man, snelle denker, kenner van de streek-, maar ik ga toch voor Peter Tange. Er zijn, schat ik, niet veel burgemeesters populairder dan deze Zaankanter sinds mensenheugenis (dat zijn meteen twee pluspunten). Tange is altijd en overal bereik- en benaderbaar. Hij wenst ‘zijn’ plaatsgenoten Facebookgewijs een mooie verjaardag toe en komt niet alleen eeuwelingen, maar zelfs sommige negentigjarige Wormerlanders feliciteren. Tange is een mensenmens, en die kunnen we gebruiken in Zaanstad.

Overigens heb ik er alle begrip voor dat de inwoners van Wormerland Peter Tange voor zichzelf willen bewaren. Geen probleem. De plaatselijke ambtenaren kunnen de veelheid aan toegeschoven taken amper bijbenen. Wanneer Wormerland onderdeel wordt van Zaanstad slaan we twee vliegen in één klap: de ambtenaren daar kunnen het wat kalmer aan gaan doen en zowel zij als de Wormerlanders behouden hun oude burgervader.

gekePeter links, Geke rechts

Amsterdam heeft het, Zaanstad krijgt het

18 nov

Amsterdam speurt naarstig naar mogelijkheden om de zegeningen van het toerisme te spreiden. Vijfentwintig miljoen bezoekers verwachten ze daar binnenkort op jaarbasis, en dat is veel te veel. Een mogelijke oplossing, bedacht het hoofdstedelijk college, is cruiseschepen elders te laten afmeren. Nabij de Achtersluispolder bijvoorbeeld. Waarna, zo vermoed, ik, de opvarenden massaal per touringcar naar de grachtengordel tuffen. Dat helpt dus niet.

Het wordt tijd voor omdenken. Toeristenstromen spreid je volgens mij het best door de toeristische attracties te spreiden. En daarbij kan Zaanstad de helpende hand bieden.

Zoals bekend komen de meeste bezoekers naar onze buren voor seks, drugs en -vooruit- een beetje cultuur. Dat trio moet dus worden herverdeeld. Ik stel dan ook voor om de in Amsterdam hangende schilderijen van Pieter Saenredam, Anton Mauve en Monet een plek te geven in het Zaans Museum. Een coffeeshop te openen in Krommenie. Het Sexmuseum te verplaatsen naar bordeel Baccara, gelegen aan -hoe toepasselijk- de A. van Broekweg. De Artishave deels te huisvesten in de kinderboerderij van het Darwinpark. En het Paleis blijft op de Dam. De Zaandamse, wel te verstaan.

Amsterdam wordt dan weer wat rustiger en de Zaanstreek een stuk rijker. Bezwaren, iemand?

amsterdam

Fryslân boppe. Of toch maar niet.

16 sep

Enkele jaren terug emigreerde een vriend van Zaandam naar Friesland. Hij wierp zich in het voor hem nieuwe dorpsleven, leerde Fries en ging lokaal vrijwilligerswerk doen. Op Facebook getuigt hij regelmatig van zijn enthousiasme voor het nieuwe land. Toen onlangs, zoals gebruikelijk, in Franeker de PC plaatsvond – zeg maar het wereldkampioenschap kaatsen –, noteerde hij: “De ‘kening’ 2015 ligt er uit. 6-3 verloren.” De oude koning leed dus een nederlaag, maar ik geloof niet dat dit verpletterende nieuws veel sportkaterns haalde. “Ik moet dit even verwerken….”, reageerde een Zaanse ironisch op de uitschakeling.

De Friese expat liet zich niet kisten. Hij begon via Facebook zelfs een wervingsactie: “Aan alle Hollanders: het goede leven is zo dichtbij jullie. Even over de dijk en geen stress over wat dan ook. Goed en goedkoop wonen en leven! Dus wat let je?” En alweer viel hem zo’n spottende Zaanse reactie ten deel: “Aan alle Friezen: het spannende leven is dichtbij jullie. Over de dijk. Hoeren en snoeren, drank, drugs en rock en roll. Het kost wel wat, maar dan heb je ook wat.”

Ik heb het donkerbruine vermoeden dat Zaankanters binnenkort niet meer de Afsluitdijk over mogen.

fryslan

 

Prostitutiebezoek zonder happy ending

4 mrt

Het Parool bracht een lang en welwillend interview met een hoerenmadam, Utrecht wil de tippelzone in ere herstellen en Xaviera Hollander was de laatste weken niet uit de media te slaan. Prostitutie is weer helemaal in.

Ooit ging ik naar de hoeren. Nou ja, naar eentje. Voor een interview. We spraken af in een horecagelegenheid aan de Westzijde. Neutraal terrein, op haar verzoek. Toen ze er binnenstapte bleek ze in gezelschap. “Hé Erik”, riep de man die haar vergezelde enthousiast. Het was haar pooier. Het was tevens mijn oud-klasgenoot Ed.

Van het vraaggesprek herinner ik me vooral Eds vele interventies en schoolmemoires. Alsmede de timide houding van zijn werkneemster. Haar gezicht was dichtgepleisterd met pancake, lippenstift en mascara. Het weinige dat ze vertelde kwam er haperend uit. En ze wilde uitsluitend onherkenbaar op de foto. Zelden iemand gezien die zich zo slecht op haar gemak voelde.

De gemeente Zaanstad heeft haar vergunningenstelsel ingericht op het verwelkomen van maximaal twee seksclubs. Het enige bordeel van de stad is echter al een tijdje dicht. Mede vanwege die eenzame, kwetsbare dame van lichte zeden in de Westzijde hoop ik dat dat nog lang zo blijft.

Prostitutie

Strip de Zaanstreek

12 feb

In het verleden hield ik op deze plek al eens een pleidooi voor het versieren van blinde muren met poëzie (al dan niet van Zaanse komaf), alsmede voor het tevoorschijn toveren van onder deklagen verborgen, antieke reclameteksten. Ondanks enthousiaste respons heb ik niet de indruk dat die plannen à la minute zijn uitgevoerd. Enfin, sommige initiatieven hebben een lange adem nodig.

Laat ik in mijn ongebreidelde geestdrift nóg een plan opperen om de lokale gevels aan het spreken te krijgen. In steden als Brussel, Antwerpen, Lyon en zelfs Teheran zijn talloze voorheen treurige muren beschilderd met immense tekeningen en cartoons. Brussel beheert zelfs een drukbezochte striproute, waar types als Guust Flater, Robbedoes en Kuifje de hoofdrol spelen.

De Zaanstreek heeft zowel uitmuntende tekenaars (denk bijvoorbeeld aan Fred de Heij, Eric Heuvel en Olivier Rijcken) als een flink assortiment aan lelijke wanden. Breng die samen en fleur de boel op. Om te beginnen in het nieuwbouwwijkje De Zaanse Strip, die rare mengeling van flats en nep-houtbouw achter NS-station Zaandam. Westerwatering kan naast Zaans groen nog wel wat kleuren gebruiken, nietwaar? Dan breiden we de schilderwerkzaamheden daarna uit naar de rest van de regio.

Lyon