Tag Archives: Verkiezingsprogramma

Zoekende ZOG verdwaalt

10 mrt

Sinds de Zaanse Onafhankelijke Groepering in 2010 het college van B&W binnenstapte, is ze de weg kwijt. Zo ongeveer alles waar de partij van wethouder Leny Vissers tot en met 201o zei tegen te zijn, werd in de navolgende jaren omarmd. Loyaler dan de ZOG (overigens de enige partij met een ‘lijst-rekker’) zich opstelde tegenover de mede-collegepartijen PvdA, VVD en GroenLinks was niet mogelijk. Dat is anno 2o14 echter lastig uit te leggen aan de kiezers. Via drie pagina’s in het Zondagochtendblad deed de ZOG afgelopen weekend desondanks een manvrouwmoedige poging.

Laten we de uitspraken in het Zondagochtendblad eens leggen naast het ZOG-verkiezingsprogramma 2010 en dat van 2014. Zoek de verschillen.

Verkiezingsprogramma 2010 (V2010): “De bibliotheken zijn een belangrijke voorziening in Zaanstad. Daar waar een vaste vestiging ontbreekt, is een alternatief als een bibliobus of een biebboot van groot belang.”
Zondagochtendblad 9-3-2014 (ZOB): “De vestigingen in Zaandam en Krommenie worden in stand gehouden.”

(V2010): “Een actief beleid om zo mogelijk bouwplannen op energiebesparing te beoordelen en daarbij het gebruik van energiebronnen, zoals zonnecollectoren, windturbines, warmtepompen en dergelijke te stimuleren.”
(V2014): “Met het plaatsen van windturbines terughoudend zijn. De Z.O.G. verneemt steeds meer weerstand vanuit de bevolking.”

(V2010): “Buurthuizen zijn onmisbaar in de wijken.”
(V2014): “Buurthuizen en/of ontmoetingsplaatsen voor jong en oud moeten, indien mogelijk, evenredig over de gemeente verdeeld zijn.”

(V2010): “De eerdere miljoenenbezuinigingen op welzijnsgebied is door de Z.O.G. niet ondersteund. De huidige situatie mag niet verder verslechteren, want de rol van o.a. de buurthuizen wordt bijzonder gewaardeerd, zowel door de jongeren als de ouderen.”
(V2014/ZOB): Geen tekst.

(V2010): “Het komt er op neer dat na een gekapte boom er een boom teruggeplant wordt.”
(V2014): “Het komt er op neer dat na een gekapte boom er in principe een boom teruggeplant wordt.”

(V2010): “De Stortplaats Nauerna zal volgens de wet binnen 30 jaar nadat de onderafdichting is aangebracht de vuilbergen moeten afdekken met een bovenafdichting. Dit betekent dat de stortplaats dus in 2012 gesloten moet zijn.”
(V2014/ZOB): Geen tekst.

(V2010): “De gemeente waardeert het wijkbeheer positief, daarom dient het toegekende budget telkens in gepaste overeenstemming te zijn met de taken die verricht gaan worden.”
(V2014/ZOB): Geen tekst.

Et cetera, ad infinitum.

De ZOG is in de loop der jaren hopeloos verdwaald (zelfs zodanig dat ze adviseert om op GroenLinks te stemmen). Maar, eerlijk is eerlijk, de ZOG zegt het zelf in het Zondagochtendblad: “Iemand die niet van mening veranderd [sic], heeft nog nooit iets geleerd.” 

ZOG

Ook zo’n zin in een betere Zaanstad? 

Doe mee met de grote DZ-taalquiz!

10 feb

Tel het aantal taal-, stijl- en denkfouten in deze twee zinnen uit het nieuwe DZ-verkiezingsprogramma en win een excursie naar het partijkantoor van Zaans Gras Democratisch Zaanstad. Alle anderen dienen het land te verlaten.
“Wie de Nederlandse taal niet beheerst, niet ingeburgerd is, maar daar verstandelijk wel toe in staat kan worden bevonden, zal geen aanspraak kunnen maken op gemeentelijke voorzieningen. De gemeente zal de kosten van een tolk ook moeten gaan verhalen op degene, die minimaal twee jaar in Nederland woont en die de Nederlandse taal niet spreekt, behalve bij bezoekers en seizoenarbeiders.”

cartoon

Verkiezingsprogramma PVV-Zaanstad

8 jul

In maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De PVV-Zaanstad heeft de eerste hoofdstukken uit haar concept-verkiezingsprogramma zojuist vrijgegeven. Meest opvallend: het hoofdstuk ‘Ons Zaanstad’, dat zich richt tegen de toenemende invloed van Limburgers. De tekst is een licht aangepaste versie van het hoofdstuk ‘Ons buitenland’ in het landelijke PVV-verkiezingsprogramma. Enkele citaten:

“Op elke plek zien we Limburgers een steeds groter gedeelte van de bevolking uitmaken. In de praktijk betekent dat: steeds meer katholicisme, steeds meer kruisjes, steeds meer criminaliteit, verpaupering, uitkeringsafhankelijkheid en middeleeuwse opvattingen. Een volk dat baas is in eigen stad maakt zelf uit wie er binnenkomt en wie niet.

De diplomatieke banden van Zaanstad met gemeenten van de Organisatie van Katholieke Eenheid (OKE) worden geminimaliseerd zolang zij vasthouden aan de door hen ondertekende Verklaring van Maastricht waarin de mensenrechten worden beperkt tot de barbaarse Codex Iuris Canonici. Deze gemeenten dienen uit de Verenigde Naties te worden gezet. Zolang dat niet is gerealiseerd betaalt Zaanstad geen cent aan de Verenigde Naties.

Ontwikkelingshulp aan Limburg, daar stoppen we natuurlijk zo snel mogelijk mee. Veel Limburgers die aan het subsidie-infuus van sinterklaas Ben Knapen hangen zijn corrupt. En nooit is bewezen dat geld werpen naar een provincie een heilzame werking heeft. Wij geloven in vrije handel. Hun producten zijn welkom in onze winkels. Handelsbarrières met Limburgse gemeenten worden opgeheven.

We nemen afscheid van Limburg. Nu nog in het Koninkrijk, maar als het aan de PVV-Zaanstad ligt, behoren alle Limburgers snel tot het buitenland. Wij gunnen de Limbo’s volledige soevereiniteit, hoe eerder hoe beter. Provincies met een corrupt bestuur als Limburg ontvangen met onmiddellijke ingang geen cent meer uit de Randstad.”

Opheffingsuitverkoop

2 nov

Door een gelukkig toeval kwam ik vandaag in het bezit van het voorlopige PVV-verkiezingsprogramma voor de Provinciale-Statenverkiezingen van Noord-Holland. Zoals bekend vinden die volgend jaar plaats. Het programma is kort en helder, zoals we van de PVV gewend zijn. Ik kan het hier dan ook in z’n geheel plaatsen. Het voltallige PVV-ledenbestand -de heer G. Wilders- dient nog wel haar goedkeuring te verlenen aan het concept-programma, maar daarna kan het aan de openbaarheid worden prijsgegeven.
De lezers van dit weblog kunnen zich echter nu al buigen over de tekst:

“Verkiezingsprogramma Partij voor de Vrijheid – concept.

Versie oktober 2010

DE PVV IN ALLE STATEN

De Partij voor de Vrijheid doet voor het eerst mee aan de Noord-Hollandse Statenverkiezingen en zal naar verwachting een flink aantal zetels halen. Ons programma, met als motto ‘Opruimingsuitverkoop’, luidt als volgt:

Moslims moeten weg

Windmolens moeten weg

Criminele allochtonen moeten weg

Het koningshuis moet weg

De linkse kerk moet weg

Ontwikkelingshulp moet weg

Massa-immigratie moet weg

De Antillen moeten weg

De D66-rechters moeten weg

De grachtengordel moet weg

Artikel 1 van de Grondwet moet weg

De staatsomroep moet weg

De elitecultuur moet weg

De milieubeweging moet weg

De multicultiknuffelende clubs moeten weg

Nout Wellink moet weg

Niet-westerse allochtonen moeten weg

De rest mag blijven.”