Tag Archives: Ronald Plasterk

Medelijden met Plasterk

14 feb

Beroepsmatig moet ik een enkele keer om tafel met een medewerker van een inlichtingendienst. Er zijn dagen dat ik me prettiger voel. Mijn medeleven gaat dan ook uit naar minister Plasterk, die zich afgelopen dinsdag diende te verantwoorden voor zaken waarop geen daglicht mag vallen. Het is nu eenmaal makkelijker een vis te leren fietsen dan een geheime dienst transparant te maken.

Jaren geleden interviewde ik de voormalige chef van de Zaanse Politieke Inlichtingendienst, het lokale kind van wat tegenwoordig AIVD heet. Deze Sjoerd Bos was het politiekorps uitgewerkt en mede daarom bereid een boekje open te doen over zijn oude werkgever. Het werd een verhaal over illegale afluisteroperaties, strafbare uitlokkingen en chantage van onschuldige Zaankanters. De PID hield zelfs de speeltuinclub van Wormerveer en de Zaandamse buurtvereniging Oit en Tois in de gaten. De reden: ze hadden communistische bestuursleden.

Inlichtingendiensten zijn soms lachwekkend en onbeholpen, maar veel vaker gevaarlijk. Het zijn ondemocratische organisaties die menig mensenleven verwoestten. En een adequate controle van hun werkzaamheden is nauwelijks mogelijk. Het wachten is op de volgende minister die zijn/haar tanden stukbijt op de Nederlandse beroepssnuffelaars. 

AIVD

Plasterk bezuinigt slim

7 jun

Het lijkt er op dat Ronald Plasterk meerdere vliegen in één klap probeert te treffen. Ik was gisteren een uur op bezoek in zijn ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan het parket met visgraatmotief en de marmeren wanden aldaar kon ik het niet aflezen, maar ook deze bewindsman moet stevig bezuinigen. Deze week werd bekend dat de door hem geleide Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst zo zwaar dient in te leveren dat er honderden medewerkers afvloeien. (Hoe meer, hoe beter, wat mij betreft. Maar dat terzijde.) 

Vrijwel tegelijk maakte Plasterk bekend dat de Wet Openbaarheid van Bestuur op de helling kan. Nederland houdt in vergelijking met veel andere democratieën te veel documenten te lang geheim en dat moet volgens hem anders. Kort samengevat: alles is openbaar, tenzij het echt niet anders kan.

De dienst die verreweg het meest geheim houdt is de AIVD. Het kost onderzoekers en andere betrokkenen de grootst mogelijke moeite om snippertjes uit de AIVD-dossiers tevoorschijn te krijgen. Zelfs stukken die bij provinciale archieven voor het grijpen liggen, bestempelt de AIVD tot in de eeuwigheid als geheim.

Tegelijkertijd komen de archieven er zelf ook niet helemaal uit. Bij het Nationaal Archief vond ik gisteren lange namenlijsten van Zaanse NSB’ers. Bij de meeste andere archieven liggen die veilig weggestopt in een kluis, want geheim. Om maar een willekeurig voorbeeld te noemen.

Terugkomend op die vliegen uit de eerste regel: ik ben het met de minister eens. Maak alles inzichtelijk, behalve als het -bijvoorbeeld om privacyredenen- echt niet anders kan. Bijkomend voordeel: al die censuurambtenaren (het moeten er honderden zijn) kunnen zich gaan bezighouden met ander werk.

Over veelverdieners en grootgraaiers

13 jan

In 2006 vroeg de Ondernemingsraad van het Zaans Medisch Centrum me om lid te worden van een tweekoppige begeleidingsgroep die personeel moest aanhoren dat het ziekenhuis diende te verlaten. Het ZMC had het financieel zwaar en er moesten medewerkers uit. Er was voor hen een afvloeiingsregeling gemaakt, maar mocht de directie niet tot overeenstemming komen met de betreffende medewerkers, dan konden die bezwaar aantekenen bij de begeleidingsgroep.

Naast de OR had ook de directie iemand aangezocht voor deze tijdelijke functie. Tijdens het kennismakingsgesprek kwam de vraag op tafel hoeveel we wilden verdienen met deze bijbaan. Ik zei tegen de dienstdoende directeur er geen geld voor te willen, aangezien ik mede was aangezocht omdat ik gemeenteraadslid was en uit dien hoofde al betaald kreeg. Er viel even een pijnlijke stilte. Waarna het medelid zei: “Maar ik moet er van leven.” Met enige regelmaat nam zij dit soort riante schnabbels aan en die vormden een welkome financiële aanvulling. (Via het ZMC zal ze overigens weinig hebben verdiend; in de vier navolgende jaren hoefden we niet één keer bij elkaar te komen.) 

Ik moest er even aan terugdenken naar aanleiding van het opnieuw opgelaaide debat over de grootgraaiers in de publieke sector. Minister Plasterk presenteerde afgelopen week een lijst met alle veelverdieners in deze sector. Het zouden er verspreid over Nederland 2651 zijn. Daarvan hebben er 19 een Zaanse link. Van wie er 18 te vinden zijn bij het Zaans Medisch Centrum, op twee na allemaal specialisten. Ik heb ze hieronder even voor u neergezet.

Denk nog eens aan hen wanneer u een doktersrekening moet betalen.

Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Lid Raad van Bestuur honorering is   conform de NVZD adviesregeling.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Door   een toeslag voor onderwijs komt deze functionaris in 2011 boven de   grens.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist De   overschrijding wordt veroorzaakt door een toeslag voor onderwijs.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Voorzitter Raad van Bestuur honorering   conform de NVZD adviesregeling

Dagobert