Tag Archives: Roel van Duijn

Hoe was de naam ook alweer?

12 aug

Ik ben slecht in namen. Tegen de tegemoet lopende man zei ik enthousiast: “Ha Felix!” Aan zijn schrikreflex merkte ik de verkeerde naam te hebben gebruikt, waarna we allebei deden alsof er niets was gebeurd.

Het kan erger. Tijdens de opening van een kunstexpositie was ik verdiept in een serie etsen toen ik achter mijn rug iemand vrolijk “Erik Schaap!” hoorde zeggen. Me omdraaiend zag ik het voormalige meisje op wie ik ooit verliefd was. “Wilma Schavemaker!”, anticipeerde ik geestdriftig, liep naar haar toe en begon een gesprek. Ze reageerde opvallend koeltjes. Pas dagen later realiseerde ik me dat ze een heel andere achternaam had. Sorry, Wilma.

Twee weken geleden ontmoette ik oud-Provo Roel van Duijn. We hebben meermalen koffie gedronken, ik ben diverse keren bij hem thuis geweest, heb hem geïnterviewd en we wisselen nogal eens schriftelijk informatie uit. Dus zei ik hem vriendelijk gedag. “Wie ben jij ook alweer?”, vroeg Van Duijn. Na beantwoording van die vraag was het hem helder. Twee uur lang. Toen vroeg hij aarzelend: “Jij ben toch Erik?”

Van Duijn heeft verder een dijk van een geheugen, bleek uit het navolgende gesprek. Of was dat toch iemand anders?

Roel

Advertenties

Provo compleet, een halve eeuw na dato

14 mei

Zoals ik al vaker heb geponeerd is de Provobeweging eigenlijk ontstaan in Zaandam. En alleen al daarom doet het me deugd dat een halve eeuw na dato (op één jaar na) eindelijk de complete reprint wordt gepresenteerd van het roemruchte periodiek Provo. Alle nummers van dit opstandige blad plus de bijbehorende pamfletten zijn nu verzameld in één cassette, 682 pagina’s dik. Te verkrijgen tegen het kapitalistische prijsje van €59,50. Tenzij u naar de presentatie gaat van dit boekwerk. Op 22 mei aanstaande, uiteraard bij boekhandel Athenaeum op het Amsterdamse Spui, de plek waar tal van Provo-happenings plaatsvonden. Dan krijgt u niet alleen een tientje korting op deze historische uitgave (getiteld Provo en Provocaties 1965-1967), maar ook nog een live-interview met Roel van Duijn en Jan Donkers. Aanvang 16.30 uur.

Wat zou Rob Stolk er eigenlijk van hebben gevonden?

Provo

   

Het gelijk van Roel van Duijn

31 jan

Ai, gevoelige tik voor Piet Hein Donner. Toen minister van onder meer Binnenlandse Zaken, nu vice-president van de Raad van State. In beide hoedanigheden krijgt hij van de Nationale Ombudsman een stevige oorvijg.

Oud-provo en ex-Kabouter Roel van Duijn doet al veel jaren pogingen om zijn BVD-dossier boven water te krijgen. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst werkt die wens echter al net zo lang tegen. In arren moede schreef Van Duijn daarom Ombudsman Alex Brenninkmeijer aan. Zijn insteek: minister Donner blokkeerde een onderzoek van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten naar de spionagepraktijken jegens Van Duijn.

Gisteren ontving Van Duijn bericht van Brenninkmeijer. Die heeft op alle mogelijke manieren geprobeerd om de AIVD tot meer openheid te bewegen, tot informele gesprekken met inlichtingenhoofd Bertholee himself aan toe. Allemaal tevergeefs. Brenninkmeijer hoopte ‘dat de heer Donner onder druk van de Tweede Kamer zijn standpunt om uw klachten niet in behandeling te nemen alsnog zou wijzigen. Dit laatste is helaas niet het geval geweest’. Enkele andere citaten uit Brenninkmeijers brief: “Ik vind het niet transparant dat u zoveel moeite heeft moeten doen om uiteindelijk de openbaarheid te krijgen waar u recht op had. (…) Door zo weinig transparant te handelen ontstaat de indruk dat de overheid tegenover u iets te verbergen heeft. (…) Mij is opgevallen dat de AIVD sterk de nadruk legt op de grenzen die de rechtmatigheid aan zijn opereren stelt, maar naar mijn overtuiging onvoldoende aandacht heeft voor de behoorlijkheid. (…) Het meest problematische is dat bij het werk van veiligheidsdiensten onvoldoende helderheid is over hun werkwijze en de grenzen die zij in acht moeten nemen. Daardoor ontstaat het beeld dat alles geoorloofd is en vanuit rechtstatelijk oogpunt is dat natuurlijk niet verdedigbaar. Het is onbevredigend dat u uiteindelijk anno 2012 na een lange juridische strijd materiaal in handen krijgt op grond waarvan bij u twijfel is gerezen of de BVD tientallen jaren geleden rechtmatig en behoorlijk heeft gehandeld. Bovendien is het onbevredigend dat de overheid, bij monde van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, weigert om nader onderzoek in te stellen of te laten instellen. Ik vind dat een onverstandige keuze.”

Boem. Knock out in de eerste ronde. Kan iemand Piet Hein Donner -toen verantwoordelijk minister, nu als Staatsraad medeverantwoordelijk voor besluiten over de AIVD- even afvoeren naar een plekje waar hij verder geen kwaad kan?

De BVD en de Surinaamse Decembermoorden

12 dec

Gisteren het een en ander over de Binnenlandse Veiligheidsdienst, vandaag nog wat meer. 

Afgelopen maandag deed oud-minister Jan Pronk een oproep aan de Nederlandse regering om documenten vrij te geven over de onder leiding van Desi Bouterse in 1982 gepleegde Decembermoorden. Pronk in Het Parool: “Recentelijk heeft de Nederlandse overheid nog besloten om relevante documenten over het Suriname van 1980 tot 1982 geheim te houden tot 2060. Tegen die tijd zijn alle mensen die tijdens de Decembermoorden leefden, hoogstwaarschijnlijk dood. Ik vind dat alle papieren die meer duidelijkheid werpen op wat er in die jaren in het land is gebeurd, nu al openbaar gemaakt moeten worden.”

Ik ben het volledig eens met Pronk. Hoe eerder er duidelijkheid komt, hoe beter. Maar helaas zitten de archieven potdicht. Er zijn wat gecensureerde BVD-stukken over Bouterses moordpartij uit onder meer 1982 op internet te vinden, maar veel is het niet. Hieronder heb ik een pagina geplaatst uit een ander BVD-verslag, uit 1984. Let op de vele witgekalkte zinnen, het resultaat van de AIVD-censuur.

Het aparte is dat dit en andere dossiers ook in z’n geheel te lezen zijn, met alle bijbehorende namen en andere saillante details. Bij het Noord-Hollands Archief liggen geheime BVD-maandoverzichten van april 1976 tot en met december 1977 en kwartaaloverzichten uit medio 1978, alsmede uit geheel 1984 en 1985. Er is iets heel erg fout gegaan, want die overzichten hadden destijds vernietigd moeten worden. Het is namelijk nog altijd niet de bedoeling van BVD-opvolger AIVD dat iemand deze stukken in zijn geheel kan lezen. Staatsgeheim, weet je wel.

Onderzoekers, journalisten, historici: spoed u naar het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Ik heb al die verslagen doorgenomen en er zit brisant materiaal bij. Enkele biografen zijn al erg blij geworden na mijn advies er eens een kijkje te gaan nemen, maar ook de andere liefhebbers moeten er bijkunnen. Helaas voor Jan Pronk c.s. zijn de stukken over de periode 1980-1982 afwezig, maar er is nog wel andere informatie over Bouterse en zijn kameraden. Wel eerst even schriftelijk toestemming vragen aan de directeur van het Noord-Hollands Archief, maar dat zou een formaliteit moeten zijn. Het archiefnummer is 611, het inventarisnummer 74.

Veel leesplezier.

En dan nog even dit. Vanavond spreekt oud-Provo Roel van Duijn in De Groote Weiver (Industrieweg 1a, Wormerveer) over zijn ervaringen met de BVD en de AIVD. Van Duijn werd (en wordt?) al tientallen jaren in de gaten gehouden en presenteerde daarover een paar maanden geleden een aandachttrekkend, uiterst leesbaar boek. Aanvang 20.00 uur, entree gratis. Ik zorg dat er ter plekke tientallen, destijds geheime BVD-documenten worden geëxposeerd over de activiteiten van de dienst in de Zaanstreek.

Suriname      

Geheime dienst

10 apr

Roel van Duijns boek  over zijn ervaringen met de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten werkt inspirerend. Een citaat:  “In Nederland worden per jaar gemiddeld 50.000 sollicitanten voor ‘vertrouwensfuncties’ gescreend door de AIVD, hetgeen ertoe leidt dat 1000 tot 2000 mensen jaarlijks worden afgewezen op grond van een AIVD-rapport.” Ik heb me ooit wel eens door zo’n medewerker van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst laten vertellen dat deze organisatie een paar honderdduizend dossiers van Nederlanders bewaart. Allemaal potentieel staatsgevaarlijke mensen. In de ogen van de geheime dienst dan.

Het aardige is dat Nederland een Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft. En op basis van die WIV kun je je eigen BVD- of AIVD-dossier opvragen. Daarvan wordt nog veel te weinig gebruik gemaakt. Misschien moet daar eens wat meer werk van worden gemaakt. Daarom, bij dezen, an offer you can’t refuse. Heb je het idee dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst of diens opvolger, de AIVD, ooit hun oog op je hebben laten vallen? Ben je benieuwd wat de staatsspionnen over je hebben vastgelegd? Laat het me weten. Ik zorg dan dat je een mooie voorbeeldbrief ontvangt waarin de AIVD wordt gevraagd om de verzamelde gegegevens vrij te geven. En met een beetje mazzel (of pech, als ze je toch niet interessant vonden) ontvang je na enkele maanden een envelop met inhoud op je deurmat. 

Neem via de mail contact met me op (havenstraat75@hotmail.com) en ik mail je de brief. Zet ze aan het werk, daar op dat Zoetermeerse hoofdkantoor.

Roel van Duijn & Frits Hoekstra

7 apr

Twee nieuwe boeken over de Binnenlandse Veiligheidsdienst en diens opvolger, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Dat kan nauwelijks toeval zijn. Gistermiddag was ik aanwezig bij de presentatie van Roel van Duijns boek Diepvriesfiguur. Autobiografie van PD106043. Het is een onderzoeksverslag van de tientallen jaren dat de geheime diensten van Nederland Van Duijn in het vizier hadden. De oud-Provo was een geliefd doelwit van de Haagse regenjassen. Door langdurig te procederen slaagde de ex-Kabouter er in om vele honderden vertrouwelijke BVD-pagina’s over zichzelf en zijn -meestal politieke- organisaties boven water te halen.

Het was druk bij de presentatie in het Amsterdamse Max Euwecentrum, waar -toen het nog een gevangenis was- Roel ooit drie weken zat opgesloten wegens ‘staatsgevaarlijke activiteiten’. Nu was het een verzamelplaats voor uiteenlopende gasten als politicoloog Meindert Fennema, vele oud-Provo’s en Kabouters, de dubieuze arabist Hans Jansen en oud-BVD-medewerker Wim ‘De Snor’ de Weerdt (die het eerste exemplaar van het boek in ontvangst mocht nemen). 

In Roels boek komt Frits Hoekstra, vanaf 1971 werkzaam bij de BVD, meerdere keren voor. Omgekeerd besteedt Hoekstra in zijn eveneens deze maand verschijnende boek De Dienst wellicht ook aandacht aan Van Duijn. De voormalige leidinggevende betoogt nu dat de AIVD veel te veel invloed heeft op het dagelijks leven. Grappig om dat te vernemen uit de mond  van iemand die in zijn eigen tijd democratische organisaties kapot probeerde te maken.

Met Hoekstra ben ik het op vele punten niet eens, Roel van Duijn trekt soms andere conclusies dan ik doe ten aanzien van sommige personen. Daar moeten we het nog maar eens over hebben als ik hem weer spreek. Maar met Roel ben ik het van harte eens waar hij (op de achterflap) ‘vraagtekens zet bij de manier waarop de Nederlandse geheime dienst zijn  prioriteiten stelt’. Enfin, lees het zelf maar; het boek ligt vanaf vandaag in de winkels. 464 vlotgeschreven pagina’s voor slechts €19,95. Of kijk even naar de Nieuwsuur-uitzending waarin Roel van Duijn en Wim de Weerdt aan het woord komen.

Overigens, toen ik gisteren terugkwam uit Amsterdam lag er -o, toeval- een aangetekende envelop van de AIVD op mijn deurmat. Het bezwaar dat ik had aangetekend tegen de (gedeeltelijke) vrijgave van een BVD-dossier was voor zo’n 80% afgewezen. Ik kan beroep tegen de beslissing aantekenen bij de rechtbank in Den Haag. Dat kost me geld; de griffierechten. Ik heb zes weken de tijd om na te denken of ik dat er voor over heb.  

Roel van Duijn

23 nov

Afgelopen vrijdag anderhalf uur koffie gedronken met Roel van Duijn. Dat wil zeggen: hij thee, ik koffie en cola. De voormalige Provo- en Kabouter-voorman legt momenteel de laatste hand aan zijn boek Autobiografie van PD106043. Ondertitel: “In samenwerking met de AIVD.” En daarmee verklapt hij waarover zijn publicatie -gepland voor februari 2012- zal handelen: de bemoeienis van de Nederlandse inlichtingendienst met zijn doen en laten door de jaren heen. Tientallen jaren heeft de BVD en diens opvolger AIVD Van Duijn (‘PD106043’) in de gaten gehouden en gehinderd. Na het voeren van een aantal procedures heeft Van Duijn de hand weten te leggen op 1450 documenten uit de AIVD-archieven. Maar er is nog meer. Veel meer, waarschijnlijk. Daarom was er afgelopen maandag een zitting bij de Raad van State, waar Van Duijn ook de overige AIVD-stukken betreffende zijn persoon opvroeg. Hopelijk heeft hij succes. De AIVD is een staat binnen de staat en ondergaat nauwelijks enige controle. Hoe meer er over deze enge sekte naar buiten komt, hoe beter.

En waarom Van Duijn en ik vorige week in Amsterdam aan de koffie/thee/cola zaten? Zijn leven is in de jaren ’60 en ’70 doorkruist door enkele rechts-extremisten -met onder meer een ontvoering van Van Duijn als resultaat, in 1970- en over een van die personen wil ik een boek schrijven. Van Duijn hoopte dat ik over gegevens beschikte die hem van pas konden komen in zijn queeste naar de waarheid. Vandaar dus. Het was gezellig, dank u. De rest leest u later.

Roel van Duijn als Kabouter