Tag Archives: PVV-Zaanstad

De PVV-Zaanstad als leugenproducent

29 jul

De Partij voor de Vrijheid zit nog geen half jaar in de gemeenteraad van Zaanstad, maar stelt nu al de norm bij het verspreiden van leugens. Dat begon in mei 2018 met een partijtweet over Houssein, een Zaankanter die zijn jongste zoon verloor aan terreurorganisatie IS. Houssein was volgens de PVV ‘een ronselaar voor Syriëgangers’. Vooralsnog bestaan er alleen bewijzen van het tegendeel -Houssein ageert keer op keer openlijk tegen radicalisme en fundamentalisme-, maar voor de PVV was dat geen reden om de beschuldiging terug te nemen. Het kwam ze dan ook te staan op een aangifte wegens smaad en laster.

Op 15 juli was het weer raak. Fractielid Koert Calkhoven -ex-fractievoorzitter en (hopelijk) ex-stalker– was amper terug van een vele weken durende vakantie (de verkiezingscampagne had hem blijkbaar zo uitgeput dat hij vrijwel meteen na zijn installatie als raadslid de reiskoffers inpakte), toen hij eveneens besloot om de islam te besmeuren. Hij gebruikte daarvoor een artikel van de extreemrechtse hoax-site De Dagelijkse Standaard. (Dat is overigens een website waarvoor het derde Zaanse PVV-raadslid, Homme Heida, voorheen stukjes schreef.) DDS citeerde uit een kort daarvoor gehouden toespraak van een Noorse bevelhebber. “Europa moet islam vernietigen als het wil overleven”, zou de militaire opperbaas onder meer hebben gezegd. Calkhoven retweette dat bericht gretig. Zowel hijzelf als DDS werd er daarna op gewezen dat zowel de genoemde datum als de speechvertaling van geen kant klopte. DDS rectificeerde vervolgens, Calkhoven niet.      

Twee dagen later vond Calkhoven het tijd voor een nieuw staaltje moslimgerelateerde onzin. Hij verspreidde via Twitter een ingezonden brief van ene Leo Tas uit België. Die stoorde zich er aan dat in België hoofddoeken op een paspoortfoto worden toegestaan, terwijl dat ‘in Marokko verboden is’. Een bescheiden zoektocht via Google had Calkhoven kunnen leren dat een foto met hoofddoek in Marokko eveneens is toegestaan. Ook ditmaal verwijderde het PVV-raadslid de gewraakte tekst niet, hoewel meerdere mensen hem wezen op de omissie.

 

Nu was het de beurt aan fractiegenoot Peter van Haasen. Die retweette op 27 juli twee foto’s, met de eigen toevoeging ‘Het valt best mee met de islamisering van Nederland. #sarcasme’. Eentje toonde een topless stel (“Nederland toen”), eentje een in nikaab gehuld duo op -schijnbaar- hetzelfde strand (“Nederland nu”). In werkelijkheid werd de eerste foto in 1986 gemaakt in Lloret de Mar en de tweede in 2012 in Libanon. Maar die nuances pasten uiteraard niet in de PVV-ideologie.

  

In relatief korte tijd zijn diverse Zaanse PVV’ers er in geslaagd om een deel van de bevolking te besmeuren met leugens. Haatzaaiberichten worden niet teruggenomen, ondanks verzoeken daartoe. Excuses blijven achterwege.
Ik ben benieuwd wanneer de raadsleden die zich wèl fatsoenlijk gedragen of het college van B&W -liefst publiekelijk- laten weten dat er grenzen zijn overschreden. 

 

 

Denk-Zaanstad is in aantocht

25 mrt

Over een jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad van Zaanstad en dat zou wel eens kunnen leiden tot een recordaantal deelnemers. Op dit moment telt Zaanstad al dertien fracties (volgens de website van Zaanstad overigens twaalf; de breuk binnen Democratisch Zaanstad is daar nog niet doorgedrongen). Het ziet er niet naar uit dat er daarvan één of meer afhaken bij de komende verkiezingsstrijd. Sterker, er komen waarschijnlijk mededingers bij.

Laten we even kijken naar een paar mogelijke nieuwkomers. Twee verse partijen maken in 2018 grote kans op één of meer zetels in de raad van Zaanstad. Allereerst de PVV, die bij de laatste Kamerverkiezingen in Zaanstad de tweede partij werd. Geert Wilders heeft al aangekondigd in meerdere gemeenten te willen meedoen. Drie PVV-Kamerleden hebben banden met de Zaanstreek (Fleur Agema, Martin Bosma en Harm Beertema). En een vertegenwoordiging van de Provinciale-Statenfractie is al een paar keer naar Zaanstad afgereisd om de mogelijkheden te verkennen. Kijkend naar de nog beschikbare domeinnamen valt op dat http://www.pvvzaanstad.nl al vergeven is (pvv-zaanstad.nl is nog wel vrij). Grote kans dus dat extreemrechts in 2018 een gooi gaat doen naar een aantal zetels.

De tweede kansrijke kandidaat is DENK. De Volkskrant rekende op basis van de laatste Kamerverkiezingen uit dat DENK twee Zaanse zetels zou hebben behaald wanneer er op 15 maart 2017 gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn gehouden. DENK wil graag de raden in, en Zaanstad is een logische kandidaat. De domeinnaam DENKZaanstad.nl is bovendien al vastgelegd door DENK-parlementariër Tunahan Kuzu.

Ook niet kansloos voor een zetel is 50Plus. De club van Nagel en Krol moet echter wel opboksen tegen de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV), die nu vier raadsvertegenwoordigers heeft. 50Plus doet echter pogingen om gelijkgezinde lokale partijen over te nemen, dus wie weet bloeit er wat moois op tussen Harrie van der Laan en Henk Krol. Hoe dan ook, de domeinnaam 50PlusZaanstad.nl is gekocht door de landelijke partij.

Zijn er nog andere kanshebbers? De Partij voor de Dieren wellicht. Die onderzocht vier jaar geleden al de deelnamemogelijkheden, maar kwam tot een negatieve conclusie. En verder is er natuurlijk Democratisch Zaanstad, in de smaken Molenaar en Rot. Eén van de twee DZ-restanten zal met een nieuwe naam de verkiezingen moeten ingaan.

Enfin, wat het ook wordt in 2018, een verdere versplintering van het politieke landschap is bepaald niet denkbeeldig.

Wanneer begint de PVV in Zaanstad?

4 dec

Geert Wilders kondigde op 3 december jl. aan in zoveel plaatsen te willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het lijkt een kwestie van maanden voordat de PVV bekendmaakt ook in Zaanstad mee te doen aan de stembusstrijd. Dat zou overigens niet de eerste poging zijn. In 2010 benaderde de PVV een Zaankanter met de vraag of hij als lokale lijsttrekker wilde fungeren. Maar toen de man doorkreeg dat hij de alibi-Ali van de partij moest worden, haakte hij af. 

Enfin, nieuwe verkiezingen, nieuwe kansen. Vorige maand bezocht een PVV-Statenlid het gemeentehuis van Zaanstad. Hij maakte daar een praatje met Juliëtte Rot (die niet bepaald enthousiast reageerde) en naar verluidt is er ook contact gezocht met de Zaanse PVV-light, de Partij voor Ouderen en Veiligheid. De club van Wilders lijkt zich dus al warm te lopen.

Wanneer de PVV in Zaanstad meedoet, is de kans niet denkbeeldig dat ze hier de grootste fractie krijgt. Ten eerste omdat nogal wat partijprominenten hier hun roots hebben liggen. De PVV telt een flink contingent (ex-)Kamerleden dat is geboren (Martin Bosma, Harm Jan Beertema, Marcial Hernandez) en/of getogen (Fleur Agema) in de Zaanstreek. Waarschijnlijk is er geen Nederlandse gemeente te vinden waarmee de banden zo hecht zijn of waren. Daar komt bij dat de PVV bij de laatste verkiezingen in Zaanstad steeds bovengemiddeld scoorde (zie pagina 15). De Zaanstreek vormt dus een dankbaar werkterrein voor deze extreemrechtse stroming in de Nederlandse politiek.   

De domeinnaam pvvzaanstad.nl is overigens al -fijne woordkeuze in dit verband- ‘bezet’. Geen nood, liefhebbers kunnen nog wel pvv-Zaanstad.nl kopen.

pvv

Verkiezingsprogramma PVV-Zaanstad

8 jul

In maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De PVV-Zaanstad heeft de eerste hoofdstukken uit haar concept-verkiezingsprogramma zojuist vrijgegeven. Meest opvallend: het hoofdstuk ‘Ons Zaanstad’, dat zich richt tegen de toenemende invloed van Limburgers. De tekst is een licht aangepaste versie van het hoofdstuk ‘Ons buitenland’ in het landelijke PVV-verkiezingsprogramma. Enkele citaten:

“Op elke plek zien we Limburgers een steeds groter gedeelte van de bevolking uitmaken. In de praktijk betekent dat: steeds meer katholicisme, steeds meer kruisjes, steeds meer criminaliteit, verpaupering, uitkeringsafhankelijkheid en middeleeuwse opvattingen. Een volk dat baas is in eigen stad maakt zelf uit wie er binnenkomt en wie niet.

De diplomatieke banden van Zaanstad met gemeenten van de Organisatie van Katholieke Eenheid (OKE) worden geminimaliseerd zolang zij vasthouden aan de door hen ondertekende Verklaring van Maastricht waarin de mensenrechten worden beperkt tot de barbaarse Codex Iuris Canonici. Deze gemeenten dienen uit de Verenigde Naties te worden gezet. Zolang dat niet is gerealiseerd betaalt Zaanstad geen cent aan de Verenigde Naties.

Ontwikkelingshulp aan Limburg, daar stoppen we natuurlijk zo snel mogelijk mee. Veel Limburgers die aan het subsidie-infuus van sinterklaas Ben Knapen hangen zijn corrupt. En nooit is bewezen dat geld werpen naar een provincie een heilzame werking heeft. Wij geloven in vrije handel. Hun producten zijn welkom in onze winkels. Handelsbarrières met Limburgse gemeenten worden opgeheven.

We nemen afscheid van Limburg. Nu nog in het Koninkrijk, maar als het aan de PVV-Zaanstad ligt, behoren alle Limburgers snel tot het buitenland. Wij gunnen de Limbo’s volledige soevereiniteit, hoe eerder hoe beter. Provincies met een corrupt bestuur als Limburg ontvangen met onmiddellijke ingang geen cent meer uit de Randstad.”