Tag Archives: Partij voor Ouderen en Veiligheid

DZ en POV: het stinkt

15 jul

“Het stinkt”, concludeerde POV-fractievoorzitter Harrie van der Laan over de burgemeestersverkiezing van Jan Hamming in Zaanstad. Het Brabants Dagblad had, waarschijnlijk als gevolg van lekken door een deel van de Bossche vertrouwenscommissie, bericht dat Hamming zich kort voordat bekend werd dat hij als eerste genomineerd was in Zaanstad had teruggetrokken als burgemeesterskandidaat in Den Bosch. Ook daar zou hij de eerste gegadigde zijn geweest.

“We worden gefuckt. Het was al een gelopen race”, concludeerde Van der Laan in parlementaire taal tegen Dagblad Zaanstreek. Waarna hij samen met zijn maatjes van Democratisch Zaanstad de Commissaris van de koning vroeg om een onderzoek.

Het is een bekende route, die DZ en POV wel vaker bewandelen; eerst concluderen dat je wordt gefuckt en dat het stinkt, en daarna vragen om een onderzoek. De omgekeerde route bewandelen zou logischer zijn, maar is electoraal uiteraard minder aantrekkelijk.

Diezelfde Harrie van der Laan had enkele dagen eerder overigens voorspeld dat een andere PvdA’er, Bernt Schneiders, de nieuwe burgemeester van Zaanstad zou worden. Die complottheorie kwam, helaas voor Harrie, niet uit, maar ook toen beleefde hij weer een mediamomentje. Dat hij het vermeende ‘kartel’ rond of van de PvdA weer even kon benoemen, was daarbij mooi meegenomen. 

Vorige week plaatste PvdA-raadslid Tjeerd Pietersma een kritisch stuk op De Orkaan over de DZ- en POV-houding ten aanzien van Jan Hammings benoeming. “Dat Van der Laan en DZ de kans hadden om zitting te nemen in de vertrouwenscommissie, dit om ‘persoonlijke redenen’ weigerden, laat hij [redacteur Rob Swart, E.S.] overigens onvermeld”, schreef De Orkaan terecht boven zijn opiniestuk. Juliëtte Rot, fractievoorzitter van Democratisch Zaanstad, reageerde: “Voering [sic] jaar heb ik mij gemeld bij de Raadsgriffier voor deelname aan de vertrouwenscommissie. Deze heeft mij medegedeeld dat ik geen zitting kon nemen in de commissie ter vervanging van de heer Molenaar.” Dat was een logische conclusie van de raadsgriffier; in de vertrouwenscommissie mogen alleen fractievoorzitters plaatsnemen. Dat DZ-fractievoorzitter Aart Molenaar destijds in een bloedige strijd was verwikkeld met de rest van zijn fractie noemt Rot niet. Net zomin als het nog altijd een raadsel is waarom zij en de haren de steeds vaker racistische leugens verspreidende Molenaar zo lang in het zadel hebben gehouden. Enfin, inmiddels heeft Zaanstad -unieke situatie- twee partijen met eenzelfde naam: Democratisch Zaanstad. Zij het dat achter de ene fractienaam Rot staat en achter de andere Molenaar. 

De tegenpartijen Democratisch Zaanstad en de Partij voor Ouderen en Veiligheid zijn permanent alert op mogelijke misstappen van hun vele opponenten. Dat is natuurlijk prima, voor zover je zelf je zaakjes op orde hebt. En juist daar gaat het nogal eens mis. Want uitgerekend POV en DZ overtreden de regels en wetten met grote regelmaat. Op deze plek heb ik meermaals laten zien dat DZ en POV sjoemelden met hun fractievergoedingen. Dit gerommel leidde er toe dat de gemeentelijke verordening ten aanzien van de fractiedeclaraties werd aangepast.

DZ-Rot, dat anderen zo graag de les leest, blijft er echter moeite mee houden om de eigen huishouding op orde te krijgen. Op 1 juli jl. plaatste Dagblad Zaanstreek een overzicht van de Zaanstedelijke fractiebestedingen over 2016. DZ bleek het meeste gemeenschapsgeld te hebben uitgegeven, met name aan de huur van het eigen clubhuis. In tegenstelling tot de andere politieke partijen weigert DZ bijeen te komen in het gemeentehuis -waar gratis ruimte beschikbaar is-, maar huurt het een eigen lokaal op kosten van de gemeente. DZ bleek tevens de enige partij die er niet op tijd in slaagde de gevraagde verantwoording te overhandigen. Op de uiterste inleverdatum ‘was net onze penningmeester er niet’, aldus Juliëtte Rot. En dus tekende Rot zelf (“Dit ging even niet anders”) maar twee keer op het verantwoordingsformulier, zowel namens de penningmeester als namens de fractie. Je vraagt je af hoe de (financiële) controle is geregeld binnen die partij. 

En dan Harrie van der Laan, van de POV en de Leugenacademie. Een maand of wat geleden diende ik een klacht tegen hem in. Van der Laan had een vertrouwelijke brief van me deels gescand en op internet geplaatst, met wat suggestieve opmerkingen daarbij. Hoewel Van der Laan wist dat de van de ontvanger -een racistische Zaankanter die de vermoorde onschuld speelde- gekregen brief niet voor hem of anderen bedoeld was, openbaarde hij de tekst. De klacht leidde na intern onderzoek tot een gemeentelijke schuldigverklaring van Van der Laan. Maar omdat de gemeenteraad al vele jaren verzuimt om een sanctieregeling te maken tegen gemeentelijke politici die de gemeentelijke regels met voeten treden bleef het daarbij: Van der Laan kon niet worden gesanctioneerd.

Voor politici die zo vaak de regels overtreden als die van DZ en POV past het om wat bescheidener te zijn in woordkeuze en acties ten aanzien van mensen en partijen waarmee ze moeite hebben. Iets met een oog, een balk en een splinter. En iets met een eigen voet waarin je kunt schieten. Levensgevaarlijk. Voor je weet ontstaan er lelijke verwondingen in het eigen lichaam. En zoals bekend: dat stinkt.

 

 

Bedankt, Harrie (van de Leugenacademie)

10 apr

“Wat is liegen? Tekenen van bedrog, waarom liegen, de historie van liegen en de uitleg van liegen.”
(Harrie van der Laan op zijn LinkedIn-pagina over de Leugenacademie, waar hij in 2012 en 2013 lessen volgde.)

Op 28 oktober 2014 plaatste ik een blog over Harrie van der Laan, in Zaanstad raadslid van de Partij voor Ouderen en Veiligheid. Daarin stelde ik vast dat Harrie zowel de Gemeentewet als de gedragscode van Zaanstad schond. Op het gemeentelijk overzicht met nevenfuncties van raadsleden liet Harrie namelijk onvermeld dat hij een betaalde baan had bij wooncorporatie Portaal Eemland. Die functie stond wel vermeld op zijn LinkedIn-pagina.

Het was niet de eerste keer dat Harrie last had van vergeetachtigheid. Ook als commissielid ontsnapte er wel eens een bijbaantje aan zijn aandacht. Levensgevaarlijk, dat geheugenverlies. Het achterwege laten van nevenfuncties kan een politicus namelijk de kop kosten, zoals nog maar een paar weken geleden bleek bij VVD-Kamerlid René Leegte.

Een normaal raadslid zou schuldig om zich heen hebben gekeken en de omissie hebben rechtgezet. Zo niet Harrie van der Laan. Hij was door mijn blog op zijn teentjes getrapt. De man die met grote regelmaat de botte bijl hanteert, lid is van een partij die de afgelopen jaren duizenden euro’s gemeenschapsgeld spendeerde aan etentjes en kandidaat stond voor de titel ‘Beste raadslid van Nederland’ op een moment dat hij niet eens raadslid was, stapte naar de politie. Beter gezegd: hij corrigeerde via de gemeenteraadsgriffie zijn banenoverzicht en viel de politie lastig. Met een tijdrovende aangifte, waardoor een diender urenlang geen Ouderen kon beschermen en de Veiligheid in het geding kwam.

Eind maart jl. ontving ik een brief van de Hermandad met het verzoek om me op woensdag 1 april [sic] te melden bij het politiebureau te Zaandijk ‘om als verdachte te worden gehoord over belediging, gepleegd op 28 oktober 2014 in Wormerveer (…) Tijdens het verhoor kunt u zich niet laten bijstaan door een advocaat’. Op de bewuste dag werd me duidelijk gemaakt dat Wormerveerse Harrie van mening was dat ik onwaarheden had opgeschreven en daarom, nog geen week nadat hij mijn blog tot zich had genomen, de politie had ingeschakeld.

Helaas voor Harrie van der Laan: al tijdens het verhoor werd duidelijk dat hij de politie onzin op de mouw had gespeld. Dat hij de feiten naar zijn hand had gezet. En, opnieuw, de waarheid niet in pacht bleek te hebben. Binnen een paar dagen lag er een nieuwe brief op mijn deurmat, dit keer van de officier van justitie in Haarlem. Die schreef: “Inmiddels heb ik besloten u niet verder te vervolgen. De reden hiervoor is dat naar mijn oordeel u als dader niet strafbaar bent.”

Da’s lullig voor Harrie. En om het nog lulliger te maken heb ik het Openbaar Ministerie inmiddels verzocht om strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen de heer H. van der Laan te Wormerveer wegens het doen van een valse aangifte (artikel 188 WvS) c.q. het indienen van een lasterlijke aanklacht (artikel 268 WvS).

Zoals ze bij Sunweb zouden zeggen: “Fijn, Harrie. Bedankt.”

Harrie

Het incomplete CV van Harrie van der Laan (van de Leugenacademie)

28 okt

Deze week haalden Democratisch Zaanstad en de Partij voor Ouderen en Veiligheid weer eens hard uit. De aanleiding: de aanpassing en uitbreiding van de Wormerveerse school De Toermalijn. Nu valt daarover genoeg te zeggen, want het heeft er alle schijn van dat diverse colleges daar steken lieten vallen. Opvallend is alleen wel dat uitgerekend POV-woordvoerder Harrie van der Laan openheid wil over dit dossier. Want of Harrie nou de aangewezen persoon is om via de rechter transparantie te eisen…

Raadsleden zijn verplicht om al hun functies door te geven aan de raadsgriffie, opdat die de verstrekte gegevens kan publiceren op de gemeentelijke website. Kwestie van openheid, van kunnen controleren of er geen belangenverstrengeling plaatsvindt. Eén Jos van Rey is meer dan genoeg in de lokale politiek, niet waar? Het rare is dat Harrie van der Laan op die webpagina van Zaanstad slechts twee functies vermeldt. Hij is ‘initiatiefnemer van dezaanonline.nl’ (een semi-nieuwssite waarop vooral de politieke vrienden van DZ en POV zich mogen uitleven) en ‘casemanager bij Bureau Vastgoed Onderzoek’. Beide functies zijn ‘onbezoldigd’, aldus Harrie.

Op zijn LinkedIn-pagina vermeldt raadslid Van der Laan echter iets geheel anders. Noch Zaanonline, noch Bureau Vastgoed Onderzoek is daar terug te vinden in zijn curriculum vitae. Om het nog verwarrender te maken publiceren zijn vrienden van Democratisch Zaanstad op 2 februari 2013 dat ‘Harrie van der Laan accountmanager van Bureau Vastgoed Onderzoek’ is. Dat is gek, want Harrie meldt op zijn LinkedIn-pagina: “Tot december 2012 was ik werkzaam als specialist woonfraude.” Bij De Alliantie, een woningcorporatie. En dus niet bij Bureau Vastgoed Onderzoek. Harries CV op de Zaanstad-site klopt dus niet meer.

Waar BVO en Zaanonline zijn te vinden in het gemeentelijke functieoverzicht ontbreekt juist de baan die er op dit moment wèl toe doet. Harrie van der Laan is namelijk al een klein half jaar woonadviseur bij de corporatie Portaal Eemland. Bezoldigd dit keer.

“Integriteit staat hoog in het vaandel bij de partij voor Ouderen en Veiligheid”, aldus de POV in het eigen verkiezingsprogramma. Of het naar hartenlust toevoegen dan wel weglaten van functies is zoals het hoort bij een raadslid mag u zelf uitmaken. Maar dat het CV van Harrie van der Laan een rommeltje is, moge duidelijk zijn. Dat kan hij toch niet zo hebben geleerd tijdens zijn vele cursussen bij de Leugenacademie (citaatje van Harrie: “Je krijgt door het zien van de micro-expressies de ware boodschap van je gesprekspartner ongeacht wat erbij wordt verteld.”)? 

By the way: hoe lang geleden is het helemaal dat Harrie een ander baantje vergat te melden bij de raadsgriffie?

HarrieHarrie.
(POV? BVO? Zaanonline? Eemland? Leugenacademie?)

Partij van Opscheppers en Veeleters

23 sep

De Partij van Opscheppers en Veeleters (POV) had tussen 2010 en 2014 één zetel in de Zaanstedelijke gemeenteraad. Het belette het enige POV-raadslid, Ton Brekelmans, niet om vanaf het begin fel van leer te trekken. Tegen organisaties die subsidie ontvingen bijvoorbeeld. Het hemd was soms nader dan de rok, want cafébaas Ton kon het niet altijd hebben dat anderen gemeentegeld ontvingen daar waar hij dat niet kreeg. En dus regende het de afgelopen jaren mondelinge en schriftelijke POV-vragen aan B&W over de al dan niet vermeende Zaanse potverteerders.

Waarschijnlijk was de onmacht zo groot dat Ton Brekelmans zijn eigen subsidie creëerde. Van de fractievergoeding die hij elk jaar ontving (naast zijn maandelijkse raadsvergoeding van ruim €1500,-) kocht hij eten en drinken. Heel veel eten en drinken. Er was geen fractie die zoveel verteerde als die van de POV. De PvdA, om een willekeurig voorbeeld te noemen, had negen zetels, maar spendeerde dat niet aan kroketten en bier. Bij Ton Brekelmans daarentegen kon het niet op.

In de negen maanden dat de POV in verkiezingsjaar 2010 een raadszetel vulde werd er 1472,29 aan gemeenschapsgeld gespendeerd aan voedsel en drank. In 2011 €1338,58. In 2012 €1425,32. En in 2013 nog eens ruim €1204,-. In minder dan vier jaar tijd joeg Ton Brekelmans er dus bijna vijf-en-een-half-duizend euro subsidie doorheen. Aan eten. En aan drinken. Geen partij die ook maar in de buurt kwam van dat bedrag.

In Dagblad Zaanstreek van vandaag verweert Brekelmans zich. Het gratis geld ging niet naar diners, maar naar lunches. Zegt Brekelmans zelf. “Als we fractieoverleg hadden of als iemand ons over een probleem wilde spreken. Dan nodigden we ’m uit voor een kopje koffie, en misschien een kleine lunch.” Dat is interessant. De koffie bij de fractiekamers in het gemeentehuis is namelijk gratis. De genodigden kregen hun natje en droogje blijkbaar buitenshuis aangeboden. Dat mag natuurlijk. Maar niet op kosten van de gemeenschap.

De gemeentelijke Verordening op de fractieondersteuning is er duidelijk over. In artikel 10.2 is vastgelegd dat de fractievergoedingen niet mogen worden ‘gebruikt ter bekostiging van (…) giften.’ En dat is een aangeboden lunch of borrel natuurlijk wel. Verder vermelden de aanvullende richtlijnen dat ‘etentjes ter bevordering van de teamgeest of een maaltijd voorafgaand aan bijv. een vroege avondvergadering uit de fractievergoeding kunnen worden betaald.’ Over het mogen uitdelen aan buitenstaanders geen woord; het geld moet gespendeerd worden aan de fractie.

Vanaf dit jaar mogen de politieke partijen geen etentjes meer betalen van hun fractievergoeding, het resultaat van eerdere publicaties op onder meer dit blog. Daarin heeft de POV inmiddels voorzien. Brekelmans, in Dagblad Zaanstreek: “We leggen ieder honderd euro per jaar in, en daarvan betalen we deze en andere dingen. We blijven mensen een kopje koffie aanbieden, maar nu betalen we het zelf.” Zijn fractie bestaat inmiddels uit vier leden en de raadsleden krijgen nu meer betaald dan voorheen, dus het is een kleine opoffering. Maar het roept wel een vraag op. Hoe kan het dat €400,- per jaar eet-/drinkgeld opeens voldoende is voor een viermansfractie, terwijl de POV-éénmansfractie de afgelopen vier jaar het drievoudige nodig had voor hetzelfde doel?

(PS. De gemeentelijke Verordening op de fractieondersteuning biedt de mogelijkheid om de fractiebonnetjes -die niet ingeleverd, maar wel bewaard moesten worden- door een accountant te laten controleren op onrechtmatigheden. Het is echter nog nooit gebeurd. Je vraagt je af waarom niet.)

Ton

Hier uw lege drankflessen svp.          

Plakkers Op Vuilnisbakken (2)

14 mrt

Edwin Broekhuizen twitterde woensdag dat een aantal van de wildgeplakte POV-posters was verwijderd uit het Zaanse straatbeeld. Door de gemeente of door de Partij voor Ouderen en Veiligheid zelf, vroeg hij zich af. Ik gok op de eerste. Hetgeen betekent dat de schoonmaakrekening belandt bij het POV-hoofdkantoor in de Zaandamse Herderstraat 2.

Dat de gemeente de schoonmaakborstel ter hand heeft genomen leid ik af uit de POV-verkiezingsposters die nog altijd de stad sieren. Overvloedig, zo niet overdadig op sommige verkiezingsborden en iets minder, maar nog wel aanwezig, op allerlei plekken waar het niet mag. Ze zijn blijkbaar over het hoofd gezien door de gemeentelijke schoonmaakdienst. Op zich geen ramp, ware het niet dat de POV law and order hoog in het vaandel heeft staan.

Een extra schoonmaakronde kan dan ook geen kwaad, zoals de op 13 maart gemaakte foto’s laten zien. 

Conradstraat

POV-verkiezingsprogramma 2014-2018: “De openbare ruimte dient schoon en aantrekkelijk te zijn.”

Vissershop 1

POV-verkiezingsprogramma 2014-2018: “Betere handhaving van de openbare orde en regelgeving is een noodzaak voor een veiliger Zaanstad.”

Vissershop 2

POV-verkiezingsprogramma 2014-2018: “Er dient strenger opgetreden te worden tegen relschoppers en veelplegers. Een lik op stuk beleid is een manier om verdere overlast te voorkomen.”

Posterplakken Op Vuilnisbakken (POV)

7 mrt

De Partij voor Ouderen en Veiligheid is nogal van de handhaving. Het is daarom een tikje, laten we zeggen, vreemd dat uitgerekend de POV de hele stad heeft volgeplakt met verkiezingsposters van eigen maaksel. Niet alleen op de daartoe ingerichte verkiezingsborden, maar ook op meterkasten, papierbakken en wat al niet voorhanden is, zoals al eerder werd gesignaleerd.

Gelukkig heeft burgemeester Faber het POV-verkiezingsprogramma er even bijgepakt. Waarin ze onder meer de volgende wijsheden las: “De openbare ruimte dient schoon en aantrekkelijk te zijn. Betere handhaving van de openbare orde en regelgeving is een noodzaak voor een veiliger Zaanstad. Er dient strenger opgetreden te worden tegen relschoppers en veelplegers. Schade veroorzaakt door relschoppers moeten [sic] op de daders worden verhaald. Een lik op stuk beleid is een manier om verdere overlast te voorkomen.”

Goede ideeën, moet Geke Faber hebben gedacht. Waarna ze de afdeling Handhaving onmiddellijk opdracht gaf om de POV een briefje te sturen. Met als inhoud: haal binnen 24 uur alle posters weg van de plekken waar ze niet thuishoren. Wat er na dat kwartaal nog hangt wordt door de gemeente verwijderd. Op kosten van de POV. Lik op stuk voor veelplegers, wat wilt u nog meer?

Waar de POV in vier jaar tijd geen enkel idee uit het eigen verkiezingsprogramma wist te verzilveren, lukt dat nu opeens binnen 24 uur. Dat lijkt me een compliment waard. Heerlijk dat dankzij de POV Zaanstad in één etmaal ‘schoon en aantrekkelijk’ wordt.

Update (10-3-2014): Te oordelen aan de posters op de afvalcontainers in het Vissershop laat de POV zich weinig gelegen liggen aan de verwijderoekaze van Zaanstad. 

Poster

Tegen alles? Stem POV

3 mrt

Ha, een verkiezingsfolder van de Partij voor Ouderen en Veiligheid op de deurmat. Met vier molentjes, de Nederlandse vlag, 44 woorden de POV duidelijk maakt waar ze voor is en het dubbele aantal om te verwoorden waar ‘wij’ allemaal tegen stemden. Wie die ‘wij’ zijn is overigens niet helemaal duidelijk. Tot nu toe heeft de POV in de gemeenteraad slechts één stemgerechtigde (al dacht Harrie van der Laan daar heel anders over). Laten we het er op houden dat POV-raadslid Ton Brekelmans alleen voor zichzelf spreekt. Bijvoorbeeld daar waar deze kroegbaas laat weten overlast gevende drankverslaafden te willen ‘aanpakken’. Klinkt toch een beetje als de kiloknaller die ageert tegen de bio-industrie.

Ander citaatje uit de folder, als POV-bewijs van permanent nee zeggen: “De Partij voor Ouderen en Veiligheid is de enige partij die de afgelopen vier jaar consequent tegen de kadernota’s en begrotingen heeft gestemd.” Lijkt me wel iets om trots op te zijn, elk half jaar tegen alle B&W-plannen stemmen. Zaanstad wordt op slag onbestuurbaar en onder curatele gesteld wanneer een raadsmeerderheid de POV navolgt, maar als fervente tegenstemmer kan dat de POV uiteraard niet boeien. En weliswaar diende de POV zelden moties en amendementen in om te komen tot een alternatief beleid, maar de partij heeft wel weer even de kont tegen de krib gegooid. Elke zes maanden opnieuw. Zowel tijdens het kaderdebat in het voorjaar als bij de begrotingsbehandeling in het najaar. En natuurlijk bij heel veel stemmingen over andere zaken daar tussendoor. 

Bent u ook overal tegen, al weet u niet hoe het anders moet? Stem POV. Succes gegarandeerd (tot 20 maart).

Tegen