Tag Archives: Martin Bosma

De inflatie van het verzet

25 mrt

De begrippen uit de Tweede Wereldoorlog zijn aan inflatie onderhevig. Illegaliteit toen stond gelijk aan het opkomen voor vrijheid en mensenrechten. Illegaliteit nu leidt in toenemende mate tot vrijheidsbeperking en mensenrechtenschendingen. Waar het verzet zich in 1940-’45 teweer stelde tegen onverdraagzaamheid, munt Geert Wilders anno 2016 intolerantie met de hashtag #kominverzet. Zijn partij- en onze oud-streekgenoot Martin Bosma verdedigt in zijn boeken de apartheid en noemt Hitler een linkse dictator. Die laatste theorie is zo baanbrekend dat er zelfs in de Verenigde Staten over van gedachten werd gewisseld. In een kort geleden uitgelekte e-mail noemde Hillary Clinton Bosma’s publicatie ‘idiotic’ en ‘nonsense’. Blijkbaar heeft zij in het verleden wel geschiedenislessen gevolgd.

Via Facebook stuitte ik vorige week op iemand die zich als profielfoto een afbeelding van Zaandammer Walraven van Hall had aangemeten. Bij elke post schreef hij: “Mijn naam is Wally van Hall. Dit is mijn daad van verzet.” Zijn berichten waren opvallend genoeg steevast islamo- en xenofoob.

Een illegaal is tegenwoordig een parasiterende misbruiker, extreemrechts leidt het vaderlandse verzet en Nederlands belangrijkste fascismebestrijder ooit keert zich postuum tegen minderheden. Wat overblijft is de vraag waar het de afgelopen zeventig jaar misging.

Wally

 

Martin Bosma, voor al uw sprookjes

5 jun

In het PVV-verkiezingsprogramma uit 2010 staat een opvallende zin: “Op 4 mei gedenken wij de slachtoffers van het (nationaal) socialisme.” Let op de haakjes. De theorie dat socialisten, communisten en andere Gutmenschen verantwoordelijk waren voor de opmars van Hitler en zijn trawanten werd uitgewerkt in De schijn-élite van de valse munters, een boek van PVV-ideoloog en Kamerlid Martin Bosma. Sterker: Hitler wás een socialist.

De oppervlakkige beschouwer kan na lezing denken dat deze voormalige Knollendammer een punt heeft. Maar een andere Zaankanter, Rob Hartmans, toonde in zijn publicatie Vijandige broeders? al aan dat Bosma herhaaldelijk bronnen manipuleerde en citaten verminkte om zijn gelijk te halen. Daarmee is meteen de parallel duidelijk tussen het PVV-programma en Bosma’s schrijfwerk. 

Vijf jaar later presenteert Bosma een vers boek, Minderheid in eigen land. Over de apartheid, en hoe links Nederland schuldig is aan genocide in Zuid-Afrika. Het is wederom een verhaal vol doemscenario’s, domino- en complottheorieën. En het bevat meer voetnoten dan ooit tevoren. De exegeten onder ons gaan het nog druk krijgen met de analyse ervan.

De liefhebbers van sprookjes zijn bij Bosma opnieuw aan het goede adres. Voor feiten kan men beter bij anderen terecht.

bosma

Huilen voordat je geslagen wordt

29 mei

Democratisch Zaanstad liep de afgelopen jaren steeds vaker gelijk op met de Partij voor de Vrijheid. Verwonderlijk is dat niet, met een DZ-partijleider die al eens openlijk zijn PVV-sympathie uitte. Het is dan ook niet vreemd dat DZ zich deze maand keerde tegen de bouw van een islamitisch centrum in Assendelft. 

Op 12 mei plaatste Democratisch Zaanstad er een stukje over op de eigen website. De taalkundige wat merkwaardige kop erboven was: “Het hokje islamofobie Assendelft staat.” En de openingszinnen luidden: “Voordat je het weet word je als raadslid in het hokje ‘islamofoob’ geplaatst. Want je moet in een hokje. Eerst in het hok ‘links’ of ‘rechts’, dat dan weer is onderverdeeld in andere hokjes.” Even afgezien van het feit dat geen partij (vermeende) opponenten zo vaak wegzet als (extreem-)links als DZ; er is nog wat merkwaardigs aan de hand met de eerste regels. Er was namelijk niemand die DZ islamofoob had genoemd. DZ noemt ook geen bronnen waaruit iets anders blijkt. Maar desondanks bestond er bij Aart Molenaar c.s. al op voorhand behoefte om zich in te dekken tegen een kwalificatie die of een hokje dat ergens ‘staat’. Het resultaat: digitaal verzet tegen een onzichtbare tegenstander. Een gevecht tegen een windmolen.

Gisteren verscheen het nieuwe boek van PVV-Kamerlid Martin Bosma, getiteld Een minderheid in eigen land. Op dat moment was er één recensie van deze publicatie bekend, van NRC Handelsblad (dat er slechts één ster voor overhad). De reactie van Bosma in The Post Online: “Ik wist van tevoren dat dit boek zou worden afgefakkeld in de mainstream media. Alles wat je als PVV’er produceert is in die kringen immers verdacht, of van laag allooi, of je hebt volgens hen een geheime agenda. Ik zal als een verdediger van de apartheid worden weggezet, of als iemand die niet weet waar hij het over heeft.”

Eén bespreking, en Bosma weet al dat er een groot mediacomplot bestaat om hem en zijn partij af te fakkelen. ‘Die kringen’ hebben het immers per definitie op hem voorzien. Nog voor er boekbesprekingen verschijnen weet hij zich al kansloos; de vijand is immers overal en almachtig. Des te raarder dat hij gisteravond in het tv-programma Pauw, van zijn geliefde omroepvijand, de VARA, zonder veel tegenspraak te ondervinden reclame mocht maken voor zijn nieuwe product. En des te triester dat een volksvertegenwoordiger zoveel paranoia en gebrek aan zelfvertrouwen etaleert.

Sinds deze maand hebben DZ en de PVV er een nieuw dwarsverband bij. Ze huilen daar graag, nog voordat ze geslagen worden. Misschien omdat ze eigenlijk zelf ook wel weten dat hun standpunten weinig hout snijden en nogal makkelijk te weerleggen zijn? Of is het meer omdat ze zich er van bewust zijn dat hun stellingnames veelal meer vanuit de onderbuik dan uit de hersenpan komen? 

(Vrijdag meer over het grote Bosma-boek.)

DZ

Ernstig verdwaald: Martin Bosma

17 mei

Het geniet geen brede bekendheid, maar de PVV-leiding is grotendeels Zaans gefundeerd. Ook zonder de geboren Zaankanter annex kopstoter Marcial Hernandez, die anderhalf jaar geleden boos de Tweede-Kamerfractie verliet, kan Geert Wilders rekenen op mensen die opgroeiden onder de rook van Forbo. Sterker, hij vormt samen met Fleur Agema (ooit Wormerveer/Assendelft) en Martin Bosma (Oost-Knollendam) het Politbureau, waar de gewichtige PVV-beslissingen vallen.

In Het Parool mocht Bosma zaterdag als vanouds polariseren en provoceren. Hij erkende nog net uit de Zaanstreek te komen, ‘maar ik heb mijn leven gebeterd en ben in Amsterdam gaan wonen’. Suggereerde dat ‘progressief Nederland’ de condities wil creëren voor een nieuwe Holocaust. Praatte de Zuid-Afrikaanse apartheid goed. En pleitte voor betere wegen tussen Judea en Samaria, want ‘dan kun je sneller van de ene nederzetting naar de andere’.

Je zou bijna vergeten dat deze PVV-ideoloog annex politieke brandstichter ruim tien jaar geleden nog directeur was van de multiculturele radiozender Colorful Radio. Zijn zelfbenoemde doelgroepen: Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Nederlanders. Anno 2014 tellen voor Bosma alleen nog de laatsten (en, vooruit, de joodse Israëli’s).

Arme man. Verdwaald in  zowel een extreemrechtse sekte als in zijn eigen hoofd.

PVV

Zaanse (nationaal-)socialisten

27 okt

Afgelopen woensdag bezocht ik een door helaas slechts drie handenvol mensen bezochte lezing van Rob Hartmans. Jammer dat het programma publicitair zo slecht werd begeleid. Aanleiding voor de lezing was de over anderhalve week verschijnende Geschiedenis van de Zaanstreek, een tweedelig boekwerk waarin aan de hand van hardnekkige hypothesen de historie van deze regio wordt belicht. Rob vertelde over de opkomst en het afsterven van de rode Zaanstreek, met haar bestuurders en volgelingen, mensen die af en toe aanleiding gaven tot schrikreacties bij de ‘burgerlijken’.

Van Robs hand verscheen twee maanden geleden een boek dat nogal wat raakvlakken heeft met die socialistische geschiedenis: Vijandige broeders? In een naar aanleiding van deze publicatie gehouden interview met het Historisch Nieuwsblad zegt Rob Hartmans onder meer dat ‘er maar weinig mensen zijn overgestapt’ van de sociaal-democratie naar het nationaal-socialisme: “Eigenlijk maar drie prominenten: Gerrit Jan Zwertbroek, Jan Duijs en Roelof Stenhuis.” Het interessante is dat VARA-oprichter Zwertbroek ter wereld kwam in Zaandam, terwijl SDAP-raads- en Kamerlid Duijs in Zaandam tientallen jaren politieke triomfen vierde. 

En passant haalde historicus Hartmans in het Historisch Nieuwsblad hard uit naar een andere oud-Zaankanter, PVV-ideoloog Martin Bosma. In diens boek De schijn-elite van de valse munsters gooit dat Kamerlid op quasi-wetenschappelijke wijze socialisten en nationaal-socialisten op één hoop. Hartmans: “Dit is een idiote karikatuur.” Dat lijkt me een juiste constatering.

Wat mij betreft mag Hartmans een dezer dagen nog een lezing geven in de Zaanstreek, maar nu naar aanleiding van zijn jongste boek.

PVV-campagne

6 jul

Als laatste in het rijtje politieke partijen presenteerde de PVV dinsdag haar verkiezingsprogramma. Het bleek de aftrap van de merkwaardigste campagne ooit. Eerst maakten Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven bekend uit de PVV-fractie te stappen. Daarna begonnen ze een moddergevecht, dat onder meer was gericht op het ‘Politbureau’ van de partij. Interessant detail: er werd geworsteld door voormalige streekgenoten. Hernandez is geboren Zaandammer, de twee Politbureauleden Fleur Agema en Martin Bosma woonden in respectievelijk Wormerveer/Assendelft en Oost-Knollendam. 

De persconferenties waren nauwelijks afgelopen of er zoemde rond dat nog vijf PVV-Kamerleden schoon genoeg hadden van ‘dictator’ Wilders.

Daags na de publieke ruzie was daar het bericht van de zelfmoord door Jos van Hal Scheffer, tot enkele weken geleden PVV-Statenlid.

Gisteren brak eindelijk de pleuris uit over een ander, Noord-Hollands PVV-Statenlid, Monica Nunes. Zij heeft tal van racistische en antisemitische berichten gepost op de nazistische website Stormfront. Het Haarlems Dagblad en het Noordhollands Dagblad wijdden er stevige artikelen aan. De rest volgde wat later. Bye bye Nunes.

En vandaag is dan de onthulling van de PVV-kandidatenlijst. Geert heeft een rijtje non-valeurs vervangen door nieuwe mislukkingen. Daar gaan we nog veel plezier aan beleven. De PVV haalt momenteel elke dag de voorpagina. Daar kan geen andere partij tegenop. Wat een geniale campagne.

Overigens, volgens Maurice de Hond en andere opiniepeilers hebben de strapatsen van al die PVV’ers maar weinig invloed op de aanhang van Wilders c.s. Vreemd dat mensen zichzelf zo graag blijven terugzien als dom. Of racistisch. Of een combinatie van die twee.

Update 1: Gerton van Unnik stapt op als Noord-Hollands Statenlid. Hoewel hij zelf ook nogal onbehouwen uit de hoek kon komen, was de samenwerking met nazivriendin Monica Nunes hem blijkbaar één stap te ver.

Update 2: Het is besmettelijk. Jhim van Bemmel heeft per direct de PVV-Kamerfractie de rug toegekeerd.

Martin Bosma

2 nov

Op zijn internet-cv verzwijgt Martin Bosma dat hij in een vorig leven directeur was van het multiculturele radiostation Colorful Radio. Begrijpelijk. De oud-Zaankanter kan zo’n geschiedenis niet goed gebruiken in zijn pogingen een racistische dwaalleer te verspreiden. De man die Geert Wilders het woord ‘kopvoddentax’ schonk en die in het PVV-verkiezingsprogramma liet opnemen dat we op jaarlijks op 4 mei de slachtoffers herdenken van het ‘(nationaal-)socialisme’ heeft weer wat nieuws bedacht. Vandaag mag hij in de Amsterdamse Balie een polemiek voordragen. Bosma naar aanleiding daarvan in Het Parool van afgelopen zaterdag: “Ik lees nu veel Afrikaner poëzie: N.P. van Wyk Louw, Langenhoven, Marais. Spijtig dat links Nederland het ANC aan de macht heeft geholpen. Het Afrikaans en het Afrikaner volk zullen waarschijnlijk vernietigd worden.” Nog afgezien van het punt dat ik me niet kan herinneren dat ‘links Nederland’ halverwege de jaren ’90 van de vorige eeuw stemrecht had in Zuid-Afrika: die heimwee naar het apartheidsregime maakt Bosma tot een nog wereldvreemder Kamerlid dan hij toch al was. De socialisten hebben Hitler aan de macht geholpen, links Nederland Mandela. Tja.

Speciaal voor Martin Bosma een citaatje uit een interview met Danie Marais (1971), een van zijn Zuid-Afrikaanse geliefde dichters: “Overigens geloof ik soms ook dat de rijke Zuid-Afrikanen te veel klagen. Het zijn nog altijd de arme, voornamelijk zwarte gemeenschappen die het belangrijkste slachtoffer zijn van de misdaad en het banditisme. Maar Zuid-Afrika is ook een prachtig, opwindend land waar een hoop goede dingen gebeuren.”

Cultuur volgens Bosma

14 dec

Mijn voormalige streekgenoot Martin Bosma maakte zich in de jaren ’90 als voorzitter van stichting ‘De Houtwerker’ druk over een standbeeld. Dat beeld werd door kunstkenners omschreven als foeilelijk en heeft inderdaad veel te grote voeten. Bosma was er echter groot voorstander van dat deze metershoge kolos op gemeentelijke kosten een plek kreeg in het publieke domein. Sinds een jaar of wat staat het kunststuk -overigens niet dankzij Bosma- op een onafgewerkte sokkel aan het begin van de Havenstraat.
Bosma is een cultuurkenner, zoveel is duidelijk, en dus mag hij namens de PVV het woord voeren over kunst en cultuur. Daarmee ging hij gisteren behoorlijk de mist in. Hij verweet zijn opponenten dat ze zijn partij een verwijt maakten. Het verwijt dat de PVV cultuur een linkse hobby zou vinden. “Wanneer heeft mijn partij dat gezegd?”, daagde Bosma zijn Kamercollega’s uit. Daarop citeerde Boris van der Ham (D66) de PVV-website: “Het kabinet moet nu fors gaan snijden in al die linkse hobby’s zoals de miljarden die worden uitgegeven aan de Europese Unie, ontwikkelingshulp en milieu- en kunstsubsidies.” Waarmee die gewenste Zaanstedelijke subsidie voor De Houtwerker met terugwerkende kracht een Bosma-omissie kan worden genoemd.

Bosma had wel een punt waar hij jij-bakte richting de gemeenten (“De bezuinigingen op cultuur worden in eerste instantie door gemeenten gepleegd.”). In veel steden met progressieve wethouders wordt inderdaad flink bezuinigd op kunst en cultuur. Zaanstad, met de PvdA en GroenLinks in het stadsbestuur, is wat dat betreft zeker geen uitzondering. De subsidie voor De Kade gaat er aan, de bijdrage voor zalencentrum La Breche eveneens. Aan een inflatiecorrectie voor culturele instellingen wordt al jaren niet gedaan. En van het evenementengeld is ook al niet veel over. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Enfin, als er met de botte bijl gehakt moet worden, kun je dat gerust overlaten aan cultuurwethouder Leny Vissers (ZOG). De Houtwerker kan er een voorbeeld aan nemen. 

Zaanse PVV-roots

4 okt

4 oktober 2010

Gisteren schreef ik over Martin Bosma, de tweede man en ideoloog van de PVV. Bosma is getogen in Oost-Knollendam, een hoekje van Wormer, wat een stukje van de Zaanstreek is. Bij veel mensen leeft het idee dat de PVV van Limburgse origine is. Geen wonder, gezien de Venlose achtergrond van Geert Wilders en de Limburgse komaf van een ander graag op de voorgrond tredend Kamerlid als Dion Graus. Maar vlak de Zaanse wortels van de huidige Kamerfractie niet uit.
Martin ‘Kopvoddentax’ Bosma stond met Wilders aan de PVV-wieg. Op de tweede plaats van de laatste kandidatenlijst figureerde een andere Zaanse: Fleur Agema. Haar vader runde een café aan de Wormerveerse Wandelweg, zijzelf woonde tot voor kort in Saendelft. Ik heb voor deze Fleur nog altijd warme gevoelens, omdat ze in 2004 een weblogstukje aan me wijdde. Dat ze me daarin ‘een domme lul’ noemde; ach, politici gebruiken wel vaker vakjargon.

De derde oud-Zaankanter in de PVV-Kamerfractie is Marcial Hernandez. Hij werd op 20 april 1974 geboren in Zaandam. “Dat zijn militaire achtergrond hem van pas zal komen in zijn werk als woordvoerder defensie weet hij zeker”, staat er op de PVV-website. En inderdaad, de kopstoot die hij deze week uitdeelde aan een ambtenaar heeft hij vast en zeker geleerd in zijn jaren als beroepsmilitair. Zonde alleen dat het hem op een aangifte en een nacht in de cel kwam te staan. Een toepasselijk citaat van Marcial op zijn Tweede-Kamerprofiel: “Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat.” Ook aardig, met de kennis van nu dat de PVV-afgevaardigde  in dat Haagse café een vriendin van het slachtoffer beledigde en daana een kopstoot uitdeelde: “Ik zie het land afglijden; er heerst onveiligheid op straat en de tolerantie waarom Nederland in de hele wereld bekend staat, staat onder druk.” Nog een leuke van Marcial: “Misschien word ik binnenkort wel herkend op straat.” Die kans is sinds zijn arrestatie inderdaad niet denkbeeldig.

Ik heb me laten vertellen dat de PVV afgelopen voorjaar aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zaanstad had willen meedoen. Ze zouden een lokale aanhanger hebben gepolst of hij in was voor het trekken van de verkiezingskar. Helaas voor Geert c.s.: toen de man in kwestie ontdekte dat hij extra aantrekkelijk was als plaatselijk PVV-uithangbord omdat hij van buitenlandse komaf was (‘Zie je wel dat we geen racisten zijn’), bedankte hij voor de eer.  

Vreemd toch, die afwezigheid in de Zaanstreek. De PVV scoorde hier bij de laatste Kamerverkiezingen bovengemiddeld (althans, in Zaanstad en -vooral- Oostzaan) en de fractie beschikt over maar liefst drie fijnbesnaarde, vredelievende oud-Zaankanters. Daarmee is de verkiezingswinst toch al bij voorbaat binnen?

Marcial Hernandez

PS. Niet alleen Fleur Agema houdt van parlementair taalgebruik. Haar collega Hero Drinkman is ook gecharmeerd van galant gedrag, gezien zijn tweet van  eergisteren:

brinkmanlul.jpg

Het wereldbeeld van Martin Bosma

3 okt

3 oktober 2010 

We moeten elkaar regelmatig zijn tegengekomen, ook al werkten we bij concurrerende media. Oost-Knollendammer Martin Bosma schreef tot 1990 voor dagblad De Zaanlander, ik produceerde sinds 1986 teksten voor de eveneens Zaanse krant De Typhoon. Ongetwijfeld hebben we elkaar meermalen ontmoet tijdens persconferenties of evenementen die een artikeltje verdienden, maar ik bewaar geen enkele herinnering aan Bosma. Jammer wel, gezien zijn levensloop sindsdien.

De Zaanlander was fout in de oorlog, De Typhoon begon in 1944 als verzetskrant. Waarschijnlijk omdat in de Zaanstreek de historische kennis goed verankerd was en de gemiddelde krantenlezer van oudsher links stemde, bleef De Zaanlander na de opheffing van haar naoorlogse verschijningsverbod een klein blaadje, met rond de vijfduizend abonnees. De Typhoon-aanhang bedroeg al snel het vier- à vijfvoudige. Tot 1992 dan, toen beide bladen fuseerden en veranderden in Dagblad Zaanstreek. Martin was toen al vertrokken bij het lokale dagblad. Hij ging politicologie studeren aan de Universiteit van Amsterdam (“Een links bolwerk, niet altijd een pretje”, zegt hij in zijn CV over die periode). In 1990, het jaar dat hij zijn doctoraal politicologie haalde, begon ik met diezelfde studie. Aan diezelfde universiteit.  

1990. De Berlijnse muur was een jaar eerder neergehaald en bij de UVA-afdeling politicologie heerste verwarring. Op de verplichte boekenlijsten prijkten nog altijd de publicaties die onze docenten, veelal oud-communisten, hadden geschreven. Alleen was de lesstof van Siep Stuurman, Philip van Praag en Meindert Fennema op slag gedateerd. Hun voormalige helden Marx, Engels en Lenin werden in rap tempo vervangen door Coca Cola, McDonald’s en Mercedes Benz. Het waren de eerste tekenen dat links uit de mode raakte en het kapitalisme de toon ging zetten. Op de politieke faculteit van de UVA leken ze dat nog niet door te hebben. Bosma’s verzuchting in zijn CV dat de Universiteit van Amsterdam in die tijd een links bolwerk was, is dan ook herkenbaar.

In de jaren ’90 groeiden Martin en ik uit elkaar. Hij, aanvankelijk te vinden in progressieve milieus, trok steeds meer naar rechts, daar waar ik mede-initiatiefnemer werd van een nieuwe linkse partij. Martin verliet de Zaanstreek, ik bleef. Martin begon allochtonen in het algemeen en moslims in het bijzonder te bestrijden, ik ging werken bij een anti-discriminatiebureau. Het laatste restje van Martins oud-progressieve voorkeur was te vinden bij de keus van zijn partner.  Zij werd verslaggeefster bij het redelijk linkse dagblad Trouw en de multiculureel georiënteerde Wereldomroep. Ze mocht in 1998 zelfs een mediaprijs van de progressieve ASN-bank en het Landelijk Bureau Racismebestrijding in ontvangst mocht nemen, vanwege haar uitgebalanceerde berichtgeving over de multiculturele samenleving. Die informatie is overigens niet te vinden in Martins verhalen. Het sluit niet aan bij zijn huidige wereldbeeld dat links gelijkstaat aan hel en verdoemenis en de multicultiwereld de ondergang van de beschaving betekent.

Martin Bosma zit tegenwoordig voor de PVV in de Tweede Kamer. Hij is de uitvinder van een woord als de ‘kopvoddentax’. Marokkanen die problemen veroorzaken mogen van hem in de knieën worden geschoten. Afgelopen week bereikte hij een voorlopig hoogtepunt in zijn gedachtenwereld. In zijn vuistdikke boek De schijn-élite van de valse munters (de spelfouten in de titel komen op zijn conto) lanceerde hij de theorie dat Adolf Hitler een socialist was. Het verklaart waaom in het PVV-verkiezingsprogramma wordt geschreven over het ‘(nationaal-)socialisme’. Socialisme en nationaal-socialisme; dat is volgens de PVV één pot nat.  Het is een hersenspinsel dat sommige extreem-rechtse warhoofden al jaren verkondigen. Die je overigens nooit hoort uitleggen waarom de socialist Hitler destijds tienduizenden socialististen naar het concentratiekamp en het executiepeloton liet voeren.

Martin Bosma is de weg al vele jaren kwijt. Het was dit weekend twintig jaar geleden dat Oost- en West-Duitsland werden samengevoegd. Dat Geert Wilders dankzij tekstschrijver Martin Bosma Duitsland opnieuw trachtte te splijten, met een haatzaaispeech waarin zowel het nazisme als het communisme voorbijkwam. Dat het CDA zich dankzij de PVV uit elkaar liet spelen. Door te verdelen tracht de PVV te heersen. Het lukt ze aardig. Met dank aan de tweede man van de PVV.

Nooit gedacht dat die destijds onzichtbare Zaanse stukjesschrijver nog eens zoveel macht zou krijgen.

(Morgen meer over oud-Zaanse PVV’ers)   

Zoek de verschillen: links Martin Bosma, rechts Butt-head