Tag Archives: Geke Faber

Doeg Geke, hoi Peter

25 nov

Geke Faber is bezig met haar afscheidstournee. Ter afsluiting een bezoekje hier en een uitzwaaimomentje daar en dan mag ze vertrekken. Het is haar gegund, na een vooral dit jaar slopende incidentenreeks en onheuse beschuldigingen die afbreuk doen aan haar degelijke conduitestaat.

Zo af toe wordt Jeroen Olthof genoemd als mogelijke opvolger. Niets ten nadele van Olthof -aardige man, snelle denker, kenner van de streek-, maar ik ga toch voor Peter Tange. Er zijn, schat ik, niet veel burgemeesters populairder dan deze Zaankanter sinds mensenheugenis (dat zijn meteen twee pluspunten). Tange is altijd en overal bereik- en benaderbaar. Hij wenst ‘zijn’ plaatsgenoten Facebookgewijs een mooie verjaardag toe en komt niet alleen eeuwelingen, maar zelfs sommige negentigjarige Wormerlanders feliciteren. Tange is een mensenmens, en die kunnen we gebruiken in Zaanstad.

Overigens heb ik er alle begrip voor dat de inwoners van Wormerland Peter Tange voor zichzelf willen bewaren. Geen probleem. De plaatselijke ambtenaren kunnen de veelheid aan toegeschoven taken amper bijbenen. Wanneer Wormerland onderdeel wordt van Zaanstad slaan we twee vliegen in één klap: de ambtenaren daar kunnen het wat kalmer aan gaan doen en zowel zij als de Wormerlanders behouden hun oude burgervader.

gekePeter links, Geke rechts

Advertenties

Geke en de reaguurders

22 aug

Geke Faber is herbenoemd als burgemeester. Het leidde bij Dagblad Zaanstreek tot de niet geheel juiste kop ‘Geke Faber blijft nog zes jaar burgemeester van Zaanstad’. Het is nog maar te bezien of Geke de volle periode uitzit; eerder heeft ze te kennen gegeven dat ze die garantie niet wil geven.

Het is opvallend -en tegelijkertijd voorspelbaar- welke reacties erbij sommigen opborrelen na het lezen van het bericht over de herbenoeming. Op Dichtbij.nl komt de gal van een vast groepje (uiteraard) anonieme reaguurders spontaan omhoog bij het horen van de naam Geke Faber. “Steekpenningen”, brult ene ‘Jojan’ (zijn/haar vele uitroeptekens bespaar ik u). “Wegwezen.” Een tweede reactie van deze holenmens is door de redactie geweigerd, wegens het niet voldoen aan de (best ruimhartige) huisregels. Een stuk beschaafder is een andere anonymus, Tineke 66061: “Nou…of de Zaanstreek daar nou gelukkig mee moet zijn…” Vaste klager Patatjemayo: “Daar benne we lekker mee…” En ene Gedoe weet: “Ohja, de onzichtbare budget slurper van Zaanstad. De eerste keer dat ze bij calamiteiten zelf uit bed komt ipv de loco moet nog plaatsvinden volgens mij.” Enfin, zo gaat het nog een tijdje door, met steeds andere, lollig bedoelde schuilnamen.

Zouden die mensen nooit eens moe worden van hun laffe gedrag achter de schermen?

 
Maar Geke blijft lachen

Annemarie en Geke (plus Peter)

17 jul

Opstekertje voor burgemeester Geke Faber. In de Vrij Nederland– rubriek ‘De beste in zijn [sic] vak’ van afgelopen week kent haar collega Annemarie Jorritsma die titel toe aan Geke. “Als het gaat om iemand die nog actief is, kies ik voor Geke Faber van Zaanstad.” Aldus de baas van de grootste Nederlandse gemeente met een vrouwelijke burgemeester over de aanvoerster van de een-na-grootste gemeente met een burgermoeder. Jorritsma: “Ze is bescheiden, maar speelt met verve de rol van boegbeeld.” Dat bescheidene herken ik wel in Geke Faber, het boegbeeld wat minder.

Opvallend in de wat ondoorzichtige VN-verkiezing (werd op basis van het handjevol geënquêteerde burgemeesters  vastgesteld dat Eberhard van der Laan de über-burgervader van Nederland is?) is dat de ondervraagde mannelijke burgemeesters allemaal een seksegenoot als beste collega kiezen, terwijl Annemarie Jorritsma een vrouw nomineert. De uitzondering vormt Dagmar Oudshoorn van Uithoorn. Zij selecteerde Bas Eenhoorn als beste.

Toch vreemd dat niemand Peter Tange van Wormerland noemt. Zit al ruim dertien jaar op z’n post en is al die tijd nauwelijks op een fout te betrappen geweest. Bij dezen  is Peter daarom genomineerd door de burgemeester van Havenstraat 75.

(Overigens, kan iemand Eberhard van der Laan even vertellen dat hij veel te hard werkt en moet stoppen met roken en slecht eten. Of betekent het zijn van de beste ook dat je in het harnas moet sterven?).

Peter

Het stadhuis lekt

28 jun

Dat het door B&W gewenste cultuurhuis bij NS-station duurder wordt dan (tot afgelopen week) in de openbaarheid kwam, verrast me niet. Er van uitgaand dat het college de bouwplannen doorzet, zullen we de komende jaren nog een paar keer te horen krijgen dat -helaas, helaas- de kosten de pan uitrijzen. En dan heb ik het over zowel de bouw als de exploitatie.

Verrast was ik wel dat er bij Dagblad Zaanstreek een geheim document op de mat viel waarin die hogere kosten worden vermeld. Het betekent namelijk dat er iemand heeft gelekt. Een raadslid. Een commissielid. Een ambtenaar. Een wethouder. Of een burgemeester. En dat mag niet. Sterker nog, de dader kan rekening houden met een strafrechtelijke vervolging. En, als het een collegelid of ambtenaar betreft, ontslag.

Er is wel eens eerder gelekt vanuit het gemeentehuis. Toen (we hebben het over een half jaar geleden) kondigde burgemeester Faber aan te laten onderzoeken waar het lek zat. Waarna het heel stil bleef. Dit keer is er niet eens een aankondiging dat er een onderzoek gaat plaatsvinden. Alleen de ambtelijke mededeling dat het lekken ‘buitengewoon triest‘ is en dat er intern beraad plaatsvindt hoe daar mee om te gaan. Zou de burgemeester het niet zien zitten om voor de tweede keer tevergeefs aangifte te doen? Of volgt ze dit keer een andere tactiek om de dader in de kraag te vatten? Afgaand op hetgeen ik hoor over de woede die er rond de collegekamers leeft ga ik uit van het laatste. 

Kan iemand even lekken hoe cultureleaks wordt aangepakt?   

Vreeman in Inverdan

7 apr

Ruud Vreeman sprak gisteren in Dagblad Zaanstreek ware woorden. Alleen had ik die niet in eerste instantie willen vernemen van een oud-burgemeester uit de vorige eeuw, maar van de huidige burgemeester. Maar die doet er nog net iets te vaak het zwijgen toe.

Wandelend door Inverdan -gisteren officieel geopend- zag Vreeman de restanten van de voormalige synagoge en zei hij: “Waarom zit er nog steeds een belwinkel in de synagoge. Dat vind ik zo zonde.” En: “Dat megabord van de Saturn moet ook meteen weg. Dat wil je toch als winkel ook niet, je ziet de gracht niet eens.”

Over dat foeilelijke reclamebord van Saturn heb ik al eerder geschreven, over de synagoge trouwens ook. Het eerste zal waarschijnlijk niet meer verdwijnen, hoe vervelend ook. En wat het joodse gebedshuis betreft: achter de schermen wordt nog steeds hard gewerkt om dit monumentale pand in ieder geval uiterlijk terug te brengen in de staat waarin het tot de Tweede Wereldoorlog verkeerde. Dat kost tijd en dat kost vele miljoenen, maar ik heb de hoop nog niet opgegeven dat het helemaal goed komt.

Het zou allicht helpen wanneer Geke Faber tijdens haar tweede ambtstermijn (die haar wat mij betreft gegund is) zo nu en dan tegen eigenaar Dela roept dat er een eind moet komen aan de verkwanseling van de synagoge. En dat publiekelijk te herhalen. Net zo lang tot Dela overstag gaat en het gebouw voor een schappelijke prijs van de hand doet. De herstelplannen zijn al jaren gereed en er zijn belangstellenden voor de aankoop van de sjoel. Het gaat hier niet over zomaar een gebouw, maar over het inlossen van een ereschuld.

Geke, zet ‘m op. Ruud Vreeman zal je dankbaar zijn. En ik ook.

Pestpetitie

17 feb

Veenbrand in de polder. Ene Henk de Groot start een petitie om te voorkomen dat Geke Faber een tweede ambtsperiode krijgt als burgemeester. Geke is namelijk een tikje onzichtbaar in de stad, aldus de initiatiefnemer. Het leidt tot artikeltjes op Dichtbij.nl en in Dagblad Zaanstreek. Op steunbetuigingen, veelal uit de hoek van Democratisch Zaanstad (Aart Molenaar, Eric Sellmeijer, Nico van den Broek) en digitale tegenacties (Merel Kan, Piet Bakker). Tot de wens dat Geke moet doorgaan en de oproep aan Henk de Groot om zich bekend te maken. Henk blijft echter een schimmig persoon. Sterker nog, Henk lijkt helemaal niet te bestaan. Iemand heeft zich, zo lijkt het, voor even een andere identiteit aangemeten. 

De petitie wordt geen succes. Netaan honderd sympatisanten weet Henk te werven, ondanks de aanprijzing dat zelfs ondergetekende op zijn blog kritisch is over Geke. En dan, plotseling, trekt Henk (dit keer plotseling Zaan Kanters geheten) de stekker eruit. Henk is bang geworden van de kritiek op zijn actie. En Henk geeft de schuld daarvan aan de PvdA-achterban (ook al zo’n DZ-stokpaardje). Of is Henk in werkelijkheid -daar lijkt het inmiddels meer op- bang om ontmaskerd te worden?

Hoe dan ook, gedurende die tegencampagne heeft Henk de Groot nauwelijks medestanders weten te bereiken. Henk weet zich beter schuil te houden dan de ‘onzichtbare’ Geke Faber (ondanks een verzoek van Dagblad Zaanstreek om zich te melden). En uit het ijlings stopzetten van de petitie blijkt bovendien dat de verzamelde moed van Henk de Groot en zijn Zaan Kanters past in een willekeurige teennagel van Geke. Wat een onnozele actie. Wat een prachtcampagne om Geke in het zadel te houden.

Ik heb zo’n vermoeden dat de gemeenteraad van Zaanstad Geke Faber wel een tweede ambtperiode gunt. Met uiteraard de stem van DZ-voorman Aart Molenaar tegen.

De zoektocht naar Het Lek

27 jan

Het is een regelmatig terugkerend politiek spel: Zoek Het Lek. De uitkomst staat bijna altijd bij voorbaat vast: Het Lek wordt niet gevonden. Twee Zaanse burgemeesters hebben zich de afgelopen tijd ook ingeschreven voor het spelletje. Peter Tange van Wormerland in Landsmeer en Geke Faber in Zaanstad.

Peter deed, als waarnemend burgemeester, in november 2012 aangifte nadat vertrouwelijke informatie was gelekt over de burgemeestersbenoeming in Landsmeer. We zijn inmiddels ruim twee maanden verder, en het lek is niet boven water gekomen. 

Ik vermoed dat het met de zoektocht ‘tot op de bodem’ van Geke Faber net zo zal verlopen. Een vertrouwelijke mail over het plaatsen van windmolens bij Nauerna belandde onder meer bij twee raadsleden en bij Dagblad Zaanstreek. En daar was de burgemeester niet blij mee. Faberleaks was born.

Als raadslid ontving ik af en toe ook vertrouwelijke gegevens. Die gebruikte ik naar beste eer en geweten, en soms ook niet. Zeker in mijn eerste periode als raadslid (2002-2006) had ik het college een paar keer kunnen laten struikelen op basis van toegespeelde inside-informatie. Zo’n collegebreuk had echter nergens toe geleid, behalve tot een (tijdelijk) onbestuurde stad, een hoop commotie en definitief aangetaste verhoudingen. Bijna niemand zou er beter van zijn geworden. Er waren overigens oppositionele politici die daar anders over dachten en elk beschadigend gerucht, waar of niet waar, naar buiten brachten. Ik vermoed dat dat tevens de raadsleden waren die de minste vertrouwelijke verhalen hoorden. Ze waren het simpelweg niet waard.

Overigens, een heel enkele keer wordt wel bekend wie er heeft gelekt. Dat voormalige PVV-raadslid Arnoud van Doorn bijvoorbeeld. Hij werd afgelopen week opgepakt nadat de politie zijn telefoon had getapt. Van Doorn bleek niet alleen het Algemeen Dagblad te hebben voorzien van geheime informatie, maar tevens drugs te verkopen aan minderjarigen en gerommeld te hebben met de PVV-kas. Dan ben je dus in alle opzichten een verliezer. Maar zoals bekend verzamelt de PVV die met liefde.