Tag Archives: Geert Wilders

De inflatie van het verzet

25 mrt

De begrippen uit de Tweede Wereldoorlog zijn aan inflatie onderhevig. Illegaliteit toen stond gelijk aan het opkomen voor vrijheid en mensenrechten. Illegaliteit nu leidt in toenemende mate tot vrijheidsbeperking en mensenrechtenschendingen. Waar het verzet zich in 1940-’45 teweer stelde tegen onverdraagzaamheid, munt Geert Wilders anno 2016 intolerantie met de hashtag #kominverzet. Zijn partij- en onze oud-streekgenoot Martin Bosma verdedigt in zijn boeken de apartheid en noemt Hitler een linkse dictator. Die laatste theorie is zo baanbrekend dat er zelfs in de Verenigde Staten over van gedachten werd gewisseld. In een kort geleden uitgelekte e-mail noemde Hillary Clinton Bosma’s publicatie ‘idiotic’ en ‘nonsense’. Blijkbaar heeft zij in het verleden wel geschiedenislessen gevolgd.

Via Facebook stuitte ik vorige week op iemand die zich als profielfoto een afbeelding van Zaandammer Walraven van Hall had aangemeten. Bij elke post schreef hij: “Mijn naam is Wally van Hall. Dit is mijn daad van verzet.” Zijn berichten waren opvallend genoeg steevast islamo- en xenofoob.

Een illegaal is tegenwoordig een parasiterende misbruiker, extreemrechts leidt het vaderlandse verzet en Nederlands belangrijkste fascismebestrijder ooit keert zich postuum tegen minderheden. Wat overblijft is de vraag waar het de afgelopen zeventig jaar misging.

Wally

 

Ernstig verdwaald: Martin Bosma

17 mei

Het geniet geen brede bekendheid, maar de PVV-leiding is grotendeels Zaans gefundeerd. Ook zonder de geboren Zaankanter annex kopstoter Marcial Hernandez, die anderhalf jaar geleden boos de Tweede-Kamerfractie verliet, kan Geert Wilders rekenen op mensen die opgroeiden onder de rook van Forbo. Sterker, hij vormt samen met Fleur Agema (ooit Wormerveer/Assendelft) en Martin Bosma (Oost-Knollendam) het Politbureau, waar de gewichtige PVV-beslissingen vallen.

In Het Parool mocht Bosma zaterdag als vanouds polariseren en provoceren. Hij erkende nog net uit de Zaanstreek te komen, ‘maar ik heb mijn leven gebeterd en ben in Amsterdam gaan wonen’. Suggereerde dat ‘progressief Nederland’ de condities wil creëren voor een nieuwe Holocaust. Praatte de Zuid-Afrikaanse apartheid goed. En pleitte voor betere wegen tussen Judea en Samaria, want ‘dan kun je sneller van de ene nederzetting naar de andere’.

Je zou bijna vergeten dat deze PVV-ideoloog annex politieke brandstichter ruim tien jaar geleden nog directeur was van de multiculturele radiozender Colorful Radio. Zijn zelfbenoemde doelgroepen: Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Nederlanders. Anno 2014 tellen voor Bosma alleen nog de laatsten (en, vooruit, de joodse Israëli’s).

Arme man. Verdwaald in  zowel een extreemrechtse sekte als in zijn eigen hoofd.

PVV

Wie imiteert Geert?

28 mrt

De gastvrouw werd vijftig en had ter viering een half Zandvoorts strandpaviljoen afgehuurd. De zon scheen, de drank stroomde en met het buffet was ook niets mis. De jarige hield een korte toespraak. Er was zelfs bezoek gekomen uit Frankrijk, België en Friesland, vertelde ze blij. ‘En uit Marokko’, lachte een meisje dat overduidelijk haar wortels had ten zuiden van de Middellandse Zee. Een andere gast kende de actualiteit en riep met een grote grijns ‘Meer, meer, meer!’. De yell werd overgenomen door een paar andere feestgangers.
Een van de aanwezige gastvrouwvrienden was Erik van Muiswinkel. Ook wel bekend als cabaretier, zanger en acteur in programma’s als Kopspijkers en Ook dat nog!. Als Hoofdpiet in het Sinterklaasjournaal en als begenadigd imitator van Willem van Hanegem en PSV-voorzitter Harry van Raaij. Maar wellicht nog het meest in het collectieve geheugen gegrift is zijn persiflage op het racistische onzin uitkramende CD-Kamerlid Hans Janmaat. Toen ik hem daar zag zitten tussen dat Franse, Belgische, Nederlandse en Marokkaanse feestgezelschap schoot het opeens door me heen: zou Van Muiswinkel ook een vernietigende Wilders-imitatie in huis hebben?

Janmaat

Geert is geen Adolf (maar wel een beetje Anton)

21 mrt

Geert Wilders is weer eens boos. Ambtshalve of oprecht, dat is bij deze acteur zelden duidelijk, maar boos is-ie. Dat hij zo vaak op één lijn wordt gezet met Adolf Hitler vindt hij namelijk onterecht. Voor één keer sluit ik me aan bij de PVV-roeptoeter roerganger. Het publieke debat wordt ernstig vervuild door de man die Marokkanen en masse het land uit wil jagen te vereenzelvigen met de man die de dood van miljoenen voor zijn rekening nam. Adolfs nationaalsocialistische praxis is iets anders dan de PVV-theorie. Geert en ik zijn het dus eens.

Des te jammerder dus dat Geert en zijn maatjes aan de lopende band tegenstanders koppelen aan de nazi-ideologie en de Tweede Wereldoorlog. Met name PVV-ideoloog Martin Bosma heeft daar een handje van. Deze voormalige inwoner van Oost-Knollendam kijkt bijvoorbeeld in zijn vuistdikke boek De schijn-élite van de valse munters niet op een leugentje meer of minder om tegenstanders in Hitlers kamp te duwen.

Een paar voorbeelden uit de pot-ketelpraktijken van Martin Bosma. Onder de kop ‘Adolf Hitler, socialist’ schreef Bosma in De schijn-élite van de valse munters onder meer dat Hitler niet rechts was: “De waarheid is: Hitler maakte juist een einde aan de vrijemarkteconomie.” Heinrich Himmler die de SS biologisch voedsel wilde verstrekken? Bosma: “Niet echt begrippen uit het rechtse lexicon. Wat maakte Hitler dan toch rechts?” Bosma zet D66 en de NSB naast elkaar, omdat ze allebei ‘de Europese gedachte’ omarm(d)en. De bezetting noemt Bosma ‘(nationaal) socialistisch’ -let op de haakjes-, omdat de PvdA en GroenLinks dezelfde ideeën zouden aanhangen als de NSDAP. Was het immers niet Hitler die zou hebben gezegd: “De mohammedaanse godsdienst zou ons veel beter passen dan het christendom.”

Enfin, zo gaat het nog een tijdje door, maar de boodschap is duidelijk: de nieuwe nazi’s zijn te vinden bij D66, GroenLinks en PvdA. En de ware antiracisten zitten uiteraard bij de PVV. Mark Rutte zei het al, vorige week: de PVV is toegetreden tot het linkse kamp. Alhoewel, dat zal Martin Bosma toch ook niet beoogd hebben toen hij bedacht dat Hitler eigenlijk links was. Verwarrend allemaal.   

Ik blijf vooralsnog maar vasthouden aan het standpunt dat de PVV in veel opzichten lijkt op de vooroorlogse NSB (zij het dat die laatste partij wel leden toestond).

A2.indd

Cor Geugjes als klapvee (en de overeenkomst met Wilders’ schapen)

28 nov

De basishouding van de PVV doet me soms denken aan de handelswijze van de CPN gedurende de Koude-Oorlogsjaren. Beide partijen lijken c.q. leken om naar binnen gekeerde sektes waar kritiek op de leider (respectievelijk Geert Wilders en Paul de Groot) excommunicatie tot gevolg heeft/had. Wat de baas zei, was per definitie waar. En wie daar anders over dacht behoorde tot de tegenpartij. En die tegenpartij was al snel de Grote Boze Buitenwereld.

Er zijn voorbeelden te over van PVV’ers die zich uitgeschakeld wisten nadat ze zich kritisch opstelden tegenover Wilders. Ten aanzien van Paul de Groot gold hetzelfde mechanisme. Beter zijn schoenen gelikt dan zijn woorden en daden onder de loep nemen, zoiets. Het gevolg is/was een enorme angstcultuur in een ongezonde en weinig democratische omgeving.

Een mooi voorbeeld van de betoonde communistische lijdzaamheid vond ik deze week in het boek Raamgracht 4 van Igor Cornelissen. Het slachtoffer was dit keer Zaandammer Cor Geugjes, tot aan zijn gedwongen vertrek in 1958 (vanwege kritiek op de partijleiding) een hotemetoot binnen de CPN. Zij het niet zo hoog gestegen natuurlijk als alleenheerser De Groot. Hier het betreffende fragment uit Raamgracht 4:

“Het bitterste wat [CPN-districtsbestuurder Bertus] Brandsen me vertelde, ging over de rede die partijbestuurder Cor Geugjes hield over de Sovjetunie als het leidend centrum van de arbeidersbeweging in de hele wereld. De zaal had driftig geapplaudisseerd. Na de pauze ging De Groot er scherp tegen in. Geugjes had een ernstige fout gemaakt. De Sovjetunie was niet het centrum maar het middelpunt van alle progressieve krachten. Nog meer applaus. Eenmaal buiten had een toch wat twijfelende Brandsen aan de bleke Geugjes gevraagd of middelpunt en centrum niet hetzelfde waren. Volgens mij ook, had Geugjes geantwoord, ‘maar ik klapte maar mee want anders doe ik net of ik het niet begrijp en dat wilde ik niet.’ Niemand heeft mij ooit beter de aard van het Nederlandse stalinisme uitgelegd.” 
S. (Paul) de Groot

 Zoek de verschillen: Paul ‘le Pen’ de Groot en Geert ‘Stalin’ Wilders.

Verwarring op rechts

19 nov

Geert Wilders werkt samen met het Front National, waar Jean Marie le Pen antisemitisme predikt. En dat terwijl de PVV keer op keer de joodse bevolking in het algemeen en de joodse inwoners van Israël probeert te behagen.

De PVV zegt tegen racisme te zijn, maar gaat moeiteloos in zee met een Franse partij waar siegheilende en zwarte ministers beledigende volksvertegenwoordigers opereren. 

Als zelfbenoemde antiracistische partij trekt de PVV tientallen sympathiserende neonazi’s aan tijdens haar ‘verzetstoernee’. 

Marine le Pen -de dochter van– beklemtoont steeds geen moeite te hebben met de islam, daar waar de PVV haar uiterste best doet om die godsdienst de wereld uit te helpen.

Anti-islamitische Geert wil ook graag de Britse nationalisten van UKIP in zijn gedroomde Europese fractie. Maar de UKIP-leider benadrukt telkenmale geen problemen te hebben met de koran.

De Partij voor de Vrijheid is tegen de vrijheden van moslims, linksdenkenden en eigenlijk iedereen die anders acteert dan de Partij voor de Vrijheid.

De PVV zegt homorechten te verdedigen en zamelt tegelijkertijd tienduizenden dollars in bij homohatende, conservatieve Amerikanen. 

De PVV is tegen Europese eenheid en sluit daarom coalities met extreemrechtse partijen in heel Europa.

Hun gezamenlijke verkiezingsmotto is overigens al bekend. ‘Een schizofreen is nooit alleen.’

Wilders for president…

19 aug

Aan de wekelijkse politieke peiling door Maurice de Hond mag wat meer gewicht worden toegekend dan aan de vierjaarlijkse Zaanse poll van Dichtbij.nl. Maar in beide gevallen is wel te zien dat de uitersten heersen en de sentimenten meer ruimte krijgen dan het verstand. Het is nog ruim een half jaar tot aan de gemeenteraadsverkiezingen en als de voortekenen niet bedriegen krijgen we dan een electorale aardschok zonder weerga. Het is dat Geert Wilders (opnieuw) slechts in twee gemeenten deelneemt aan de stembusstrijd (Almere en Den Haag), anders zou het leed waarschijnlijk niet te overzien geweest zijn.

Op dit moment staat de PVV volgens De Hond op 30 virtuele zetels. Dat zijn er slechts vier minder dan de PvdA en de VVD samen. Zelfs met die andere klassieke middenpartij, het CDA, weten zij nog niet eens een derde van het electoraat aan zich te binden. Tel daar nog wat meer of minder centralistische partijen bij op (D66 en ChristenUnie) en nog altijd is een parlementaire meerderheid buiten bereik. Zo’n situatie is niet eerder vertoond in de Nederlandse geschiedenis.

Het is crisis. En mede daarom zoeken veel kiezers de vleugels op. Wijken ze uit naar de neezeggers PVV, SP en 50PLUS. Zie daar meer eens een constructief kabinet van te brouwen. Je zou er bijna van gaan hopen dat deze coalitie nog lang stand zal houden…    

(Voorspellinkje voor maart 2014: de lokale partijen gaan enorme winsten boeken.) 

PVV goes Europe

10 jul

Geert Wilders mag een hekel hebben aan de EU, voor een Europees avontuurtje is hij wel in. En dus knoopte hij de afgelopen weken nauwere banden aan met radicaal-rechts in andere landen. Hij verklaarde de liefde aan onder meer Vlaams Belang (België) en Front National (Frankrijk), en die liefde bleek wederzijds. VB en FN zijn partijen die in hun achterban openlijke antisemieten, oude en nieuwe nazi’s huisvesten. Partijen ook met vertegenwoordigers die vanwege hun racistisch gedachtegoed veroordeeld zijn door de rechter. En die je dus met een gerust hart extremistisch en racistisch kunt noemen. Terecht concludeerde René Cuperus in de Volkskrant dat Wilders een principiële lijn is overgestoken.

Opvallend is dat Wilders zijn alliantie met de buitenlandse geestverwanten sloot op een moment dat hij hoog in de politieke peilingen staat. Sterker, Maurice de Hond geeft hem momenteel 29 virtuele zetels, veel meer dan welke andere partij ook. Eén op elke vijf kiezer zou dus bereid zijn te stemmen op een partij die nogal wat trekken vertoont van de vooroorlogse NSB. Binnen zijn eigen PVV-kader sputtert slechts een enkeling tegen. 

Het is verbazingwekkend dat zoveel mensen zo dom en/of kwaadaardig kunnen zijn. Gaan we in maart 2014 op herhaling?

    

Marcial Hernandez kopt, trapt en bidt (net hoe het uitkomt)

25 dec

Het Bertrand Russellcollege in Krommenie als opleidingsinstituut voor fundamentalisten, wie had dat gedacht? De onderwijsinstelling die een paar weken geleden zo’n fantastisch rapportcijfer kreeg was, zo blijkt me nu, in werkelijkheid een kweekschool voor haatdragende mensen. Hoe dat zo? Nou, de Volkskrant publiceerde afgelopen weekend een interview waaruit bleek dat zowel Fleur Agema als Martin Bosma en Marcial Hernandez leerling waren op het Bertrand Russell. Die drie Zaankanters stroomden via wat omwegen door naar de Tweede Kamer, waar ze Geert Wilders terzijde stonden (de eerste twee doen dat nog steeds) bij diens strijd tegen de drie i’s:  islam, immigratie en internationaal socialisme.

Hernandez stapte niet zo lang geleden op bij de PVV, net als vele anderen voor hem (de volgende in het rijtje is waarschijnlijk fraudeur Roland van Vliet) en publiceerde vervolgens, om zijn haatgevoelens te cultiveren, een boekje over Wilders met als ondertitel Van messias tot klaploper. De man die al na twee maanden Kamerlidmaatschap ongunstig in het nieuws kwam omdat hij een ambtenaar een kopstoot gaf, waarna hij in de cel verdween, is tegenwoordig aanhanger van een andere fundamentalistische beweging, de gereformeerde kerk (vrijgemaakt). Hij bidt en leest elke dag de bijbel. Waarbij hij waarschijnlijk de zinnen over de ene en de andere wang en de tekst over het vergeven van je vijand overslaat.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Bertrand Russell het heel anders zou hebben gewild. Zowel de school als de pacifistisch-humanistische filosoof

Halalwoningen

30 nov

Ik word een beetje moe van de discussie over de zogenoemde ‘halalwoningen’. U weet wel, de huizen in Amsterdam waaraan sommige moslims behoefte schijnen te hebben. Er kwam kritiek op, en niet zo’n beetje ook. Om te beginnen van de PVV. Gemeenschappelijke noemer bij veel criticasters van bovengenoemde huizen is de racistische ondertoon. Hetgeen bij de partij van Geert Wilders tevens de boventoon is.

Sinds jaar en dag heeft Den Haag groepswoningen voor Indische ouderen. Geert Wilders, die zelf wat Indisch bloed door d’adren heeft vloeien, hoorde je er nooit over. In Amersfoort, Soest en elders in Den Haag bestaan soortgelijke woongroepen. Ze zijn er ook specifiek voor Molukkers trouwens. In Haarlem, Heerlen, Groningen en Amsterdam zijn plannen in de maak voor nog meer wooncomplexen voor Indiërs.

De Algemene Woningbouwvereniging Amsterdam beheert een Hindoestaans wooncomplex. Al veertien jaar. Wilders zweeg er tot op heden over. Er is in Utrecht trouwens ook zo’n Hindoestaanse groep. Amsterdam kent studentenhuisvesting speciaal voor joodse jongeren. Gefaciliteerd door een woningbouwvereniging. In Zaandam, om dichter bij huis te blijven, is een wooncomplex voor oudere Surinamers. Het Rosa Spierhuis is alleen voor bejaarde kunstenaars. Oosterbeek kent een tehuis voor vegetarische ouderen. In Amsterdam is een huis voor homoseksuelen op leeftijd. Er bestaat een antroposofisch wooncomplex, in Zutphen. En er zijn nog meer in de maak. Om maar wat willekeurige voorbeelden te noemen.

Geert Wilders houdt over al deze doelgroepen zijn mond. Die voorbeelden gaan namelijk niet over moslims. Liever brult hij over dat schoenenkastje in de hal en dat extra kraantje in de badkamer. Waarna een groot deel van de media met het onderwerp op de loop gaat. En de hysterie weer eens toeslaat rond de borreltafel.

Ik was eigenlijk wel blij met het artikel van Leonie Groen in Dagblad Zaanstreek van gisteren. Ze liet twee medewerkers van Nunc Architecten uit Koog aan de Zaan aan het woord, die in 2009 een woning ontwierpen voor allochtonen. “Het grootste deel van de kritiek is xenofobisch van aard”, vatten deze twee medewerkers de ophef over de ‘halalwoningen’ samen. Ik had het niet beter kunnen zeggen.