Tag Archives: Democratisch Zaanstad

DZ en POV: het stinkt

15 jul

“Het stinkt”, concludeerde POV-fractievoorzitter Harrie van der Laan over de burgemeestersverkiezing van Jan Hamming in Zaanstad. Het Brabants Dagblad had, waarschijnlijk als gevolg van lekken door een deel van de Bossche vertrouwenscommissie, bericht dat Hamming zich kort voordat bekend werd dat hij als eerste genomineerd was in Zaanstad had teruggetrokken als burgemeesterskandidaat in Den Bosch. Ook daar zou hij de eerste gegadigde zijn geweest.

“We worden gefuckt. Het was al een gelopen race”, concludeerde Van der Laan in parlementaire taal tegen Dagblad Zaanstreek. Waarna hij samen met zijn maatjes van Democratisch Zaanstad de Commissaris van de koning vroeg om een onderzoek.

Het is een bekende route, die DZ en POV wel vaker bewandelen; eerst concluderen dat je wordt gefuckt en dat het stinkt, en daarna vragen om een onderzoek. De omgekeerde route bewandelen zou logischer zijn, maar is electoraal uiteraard minder aantrekkelijk.

Diezelfde Harrie van der Laan had enkele dagen eerder overigens voorspeld dat een andere PvdA’er, Bernt Schneiders, de nieuwe burgemeester van Zaanstad zou worden. Die complottheorie kwam, helaas voor Harrie, niet uit, maar ook toen beleefde hij weer een mediamomentje. Dat hij het vermeende ‘kartel’ rond of van de PvdA weer even kon benoemen, was daarbij mooi meegenomen. 

Vorige week plaatste PvdA-raadslid Tjeerd Pietersma een kritisch stuk op De Orkaan over de DZ- en POV-houding ten aanzien van Jan Hammings benoeming. “Dat Van der Laan en DZ de kans hadden om zitting te nemen in de vertrouwenscommissie, dit om ‘persoonlijke redenen’ weigerden, laat hij [redacteur Rob Swart, E.S.] overigens onvermeld”, schreef De Orkaan terecht boven zijn opiniestuk. Juliëtte Rot, fractievoorzitter van Democratisch Zaanstad, reageerde: “Voering [sic] jaar heb ik mij gemeld bij de Raadsgriffier voor deelname aan de vertrouwenscommissie. Deze heeft mij medegedeeld dat ik geen zitting kon nemen in de commissie ter vervanging van de heer Molenaar.” Dat was een logische conclusie van de raadsgriffier; in de vertrouwenscommissie mogen alleen fractievoorzitters plaatsnemen. Dat DZ-fractievoorzitter Aart Molenaar destijds in een bloedige strijd was verwikkeld met de rest van zijn fractie noemt Rot niet. Net zomin als het nog altijd een raadsel is waarom zij en de haren de steeds vaker racistische leugens verspreidende Molenaar zo lang in het zadel hebben gehouden. Enfin, inmiddels heeft Zaanstad -unieke situatie- twee partijen met eenzelfde naam: Democratisch Zaanstad. Zij het dat achter de ene fractienaam Rot staat en achter de andere Molenaar. 

De tegenpartijen Democratisch Zaanstad en de Partij voor Ouderen en Veiligheid zijn permanent alert op mogelijke misstappen van hun vele opponenten. Dat is natuurlijk prima, voor zover je zelf je zaakjes op orde hebt. En juist daar gaat het nogal eens mis. Want uitgerekend POV en DZ overtreden de regels en wetten met grote regelmaat. Op deze plek heb ik meermaals laten zien dat DZ en POV sjoemelden met hun fractievergoedingen. Dit gerommel leidde er toe dat de gemeentelijke verordening ten aanzien van de fractiedeclaraties werd aangepast.

DZ-Rot, dat anderen zo graag de les leest, blijft er echter moeite mee houden om de eigen huishouding op orde te krijgen. Op 1 juli jl. plaatste Dagblad Zaanstreek een overzicht van de Zaanstedelijke fractiebestedingen over 2016. DZ bleek het meeste gemeenschapsgeld te hebben uitgegeven, met name aan de huur van het eigen clubhuis. In tegenstelling tot de andere politieke partijen weigert DZ bijeen te komen in het gemeentehuis -waar gratis ruimte beschikbaar is-, maar huurt het een eigen lokaal op kosten van de gemeente. DZ bleek tevens de enige partij die er niet op tijd in slaagde de gevraagde verantwoording te overhandigen. Op de uiterste inleverdatum ‘was net onze penningmeester er niet’, aldus Juliëtte Rot. En dus tekende Rot zelf (“Dit ging even niet anders”) maar twee keer op het verantwoordingsformulier, zowel namens de penningmeester als namens de fractie. Je vraagt je af hoe de (financiële) controle is geregeld binnen die partij. 

En dan Harrie van der Laan, van de POV en de Leugenacademie. Een maand of wat geleden diende ik een klacht tegen hem in. Van der Laan had een vertrouwelijke brief van me deels gescand en op internet geplaatst, met wat suggestieve opmerkingen daarbij. Hoewel Van der Laan wist dat de van de ontvanger -een racistische Zaankanter die de vermoorde onschuld speelde- gekregen brief niet voor hem of anderen bedoeld was, openbaarde hij de tekst. De klacht leidde na intern onderzoek tot een gemeentelijke schuldigverklaring van Van der Laan. Maar omdat de gemeenteraad al vele jaren verzuimt om een sanctieregeling te maken tegen gemeentelijke politici die de gemeentelijke regels met voeten treden bleef het daarbij: Van der Laan kon niet worden gesanctioneerd.

Voor politici die zo vaak de regels overtreden als die van DZ en POV past het om wat bescheidener te zijn in woordkeuze en acties ten aanzien van mensen en partijen waarmee ze moeite hebben. Iets met een oog, een balk en een splinter. En iets met een eigen voet waarin je kunt schieten. Levensgevaarlijk. Voor je weet ontstaan er lelijke verwondingen in het eigen lichaam. En zoals bekend: dat stinkt.

 

 

DZ is geen PVV. Maar toch…

5 nov

Citaat uit een interview in Dagblad Zaanstreek (5-11-2016) met Juliëtte Rot, de plaatsvervangend fractievoorzitter van Democratisch Zaanstad: “DZ wordt steeds de extreem-rechtse hoek in getrokken. Een statenlid van de PVV kwam donderdag naar de raad en wilde mij spreken. Gewoon in de hal, het ging nergens over en toch wordt er meteen gekletst. Ik heb niets met de PVV en ik krijg er ook niets mee.”

Ik geloof Juliëtte Rot op haar woord. De afgelopen maanden heeft ze in het brandpunt van de nationale belangstelling gestaan, nadat ze de spotlights had gezet op problemen in Poelenburg (die overigens nog erger zijn dan veel media, afgeleid als ze waren door vlogger Ismail Ilgun, naar buiten brachten). Juliëtte verdient respect voor de wijze waarop ze de strijd aanging. Ze deed dat in alle openheid, met lef, met argumenten en met suggesties voor oplossingen. Ze kreeg -naast veel steun- een lading haat over zich heen, maar liet zich nooit verleiden tot een stellingname die met name bij de PVV populair is. Met andere woorden: ze vermeed het om de ‘allochtone’ of ‘islamitische’ kaart te spelen. En daarvoor verdient ze respect en steun.

Tegelijkertijd: dat Democratisch Zaanstad soms wordt gekoppeld aan extreem-rechts is minder verbazingwekkend dan Juliëtte Rot doet voorkomen. Het is voor een belangrijk deel, zo niet geheel, te wijten aan haar vriend Aart Molenaar. Die richtte in 2002 DZ op en regeert daar sindsdien met harde hand. Iedereen die dwarslag in ‘zijn’ partij vloog er in de loop der jaren uit, van mede-fractieleden tot complete besturen. Molenaar had de touwtjes stevig in handen en hield dat vijftien jaar vol, ongeacht de gevolgen voor aanvankelijke sympathisanten.

Ziek

Het werd problematisch voor Molenaar toen hij afgelopen februari ziek werd en in de raad verstek moest laten gaan. Van buitenaf probeerde hij invloed te blijven uitoefenen op de politieke besluitvorming, maar dat ging hem duidelijk moeilijk af. Het leek er op dat zijn aandoening niet alleen lichamelijke, maar ook geestelijke gevolgen had. Waar Molenaar voorheen al regelmatig uit de bocht vloog met teksten die schadelijk waren voor onder anderen minderheidsgroepen, werd dat daarna nog veel erger. Vanaf zijn ziekbed sloeg hij wild om zich heen naar allochtonen in het algemeen en moslims in het bijzonder. Hij schrok er niet voor terug om regelrechte leugens op zijn Facebookpagina te plaatsen (over diefstal en brandstichting in Zaanstad, die in werkelijkheid elders en op andere tijdstippen plaatsvonden, zie hieronder). En toen hij daar op werd aangesproken, weigerde hij om de teksten te verwijderen.

aart-molenaar-over-beroving-16-9-2016aart-molenaar-over-in-brand-gestoken-politieauto-12-9-2016

 Voorafgaand aan de vorige gemeenteraadsverkiezingen vroeg een krant Molenaar waarop hij bij de laatste verkiezingen had gestemd. Hij wist niet meer of het de VVD of de PVV was geweest. Afgaand op zijn uitlatingen in met name 2016 valt de VVD inmiddels af. Een deel van de door Molenaar verspreide verhalen komt van extreem-rechtse websites. Op Twitter haalt hij met grote regelmaat en instemming PVV-vertegenwoordigers aan. En op zijn Facebookpagina geeft hij alle ruimte aan racisten (door Molenaar toegestane reactie op een door hem gepost bericht over een islamitische agent: “En dat tuig laten ze werken bij de politie. Gelijk ophangen.”)   Dat DZ, zoals Juliëtte Rot zegt, ‘de extreem-rechtse hoek wordt ingetrokken’ verbaast dan ook niet, gezien het bovenstaande.

Afstand

Wat wel verbaast is dat de partij niet of nauwelijks afstand neemt van Molenaar. Toen hij in mei jl. via een aantal warrige tweets zijn eigen fractie de wacht aanzegde en liet doorschemeren een nieuwe partij te willen oprichten, reageerde de resterende fractie met een bericht op de eigen site (het is inmiddels verwijderd, maar staat hieronder). De fractie schreef onder meer: “Tot nu toe hebben wij uit vriendschap, respect en collegialiteit niet over de gezondheid van Aart gesproken, maar hij maakt het ons zo wel erg moeilijk.” Daar bleef het bij.

aart

ziekmelding-molenaar-op-dz-site-7-6-2016

De enige DZ-vertegenwoordiger (wie zit daar eigenlijk in het bestuur? Een partij als DZ die de transparantie predikt, zou wel eens wat opener kunnen zijn over de samenstelling van de eigen partij) die vier maanden later kritisch naar buiten trad, was fractielid Eric Sellmeijer. Afgelopen september verweet hij via zijn Facebookpagina Aart Molenaar ‘stomme en onware internetbraaksels’ te verspreiden. Omdat Sellmeijer in hetzelfde stuk zelf eveneens beledigingen en onwaarheden verspreidde (over een woordvoerder van burgemeester Faber), zag hij zich genoodzaakt om zijn raadszetel in te leveren. Het siert hem dat hij wèl de consequenties trok uit het eigen handelen. 

Op de DZ-site (peildatum 5-11-2016) staat nog altijd vermeld dat ‘Aart Molenaar door persoonlijke omstandigheden het fractievoorzitterschap tijdelijk aan Juliëtte Rot [heeft] overgedragen. Deze periode zal duren tot het zomerreces van 2016’. Inmiddels lonkt het winterreces van 2016/’17, maar Molenaar is nog altijd niet in de raad teruggekeerd. In de tussentijd heeft de partij geen tijdelijke vervanging kunnen aanwijzen. Molenaar blokkeerde die mogelijkheid. Het betekent dat de oppositie al meer dan een half jaar met één zetel minder opereert. Het vervallen van een oppositionele zetel luistert nauw in een raad waar de coalitiepartijen slechts één stem meer hebben dan de oppositie.

Afscheid

Democratisch Zaanstad is de afgelopen maanden fel tekeer gegaan over de kosten voor het afscheid van burgemeester Geke Faber, maximaal €50.000,-. Voor dat bedrag wordt een hele reeks aan activiteiten georganiseerd, waarbij ook nog eens iedereen welkom is. Desondanks vindt DZ het geldverspilling. Dat mag, het is een politieke keuze. Maar de heftige stellingname komt wel wrang over, in de wetenschap dat de al zeven maanden niet in de gemeenteraad verschenen Aart Molenaar gedurende die periode ruim €10.000,- aan gemeenschapsgeld heeft ontvangen. Zonder daarvoor iets te hoeven doen en zonder een ander de mogelijkheid te geven het raadswerk (tijdelijk) over te nemen. En het wringt nog meer in de wetenschap dat DZ (samen met die andere criticaster, POV) de afgelopen jaren op grote schaal fractiegeld over de balk heeft gegooid.

De huidige, gehalveerde DZ-fractie spreekt met twee monden. En zwijgt tegelijkertijd, waar nodig geacht, in wel twaalf talen. Een serieus te nemen partij had een leugens en haat verspreidend en publiek geld verspillend raadslid al lang uit de fractie en de partij gezet. Democratisch Zaanstad is blijkbaar nog niet zover. Het is een teken van onvolwassenheid. Een beetje bescheidenheid kan dan ook geen kwaad. En wat minder verbazing over het door sommigen gelegde verband met extreem-rechts zou eveneens niet misstaan. Pas als de eigen zaken op orde zijn, kan DZ anderen weer met recht en reden de maat nemen.

PVV

Overigens, een aantal jaren geleden deed de PVV al eens een poging om in Zaanstad voet aan de grond te krijgen. De partij benaderde onder meer een Zaankanter met het verzoek om hier deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen voor te bereiden. Saillant detail: de man was van buitenlandse komaf. Toen hij echter doorkreeg dat hij als ‘allochtoon’ uithangbord van de PVV zou worden gebruikt (“Zie je wel, we hebben niets tegen buitenlanders.”), bedankte hij voor de eer. Het zou me echter niet verbazen als de PVV bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een nieuwe poging tot deelname in Zaanstad doet. 

 dz-tot-19-maart-2014
De situatie bij Democratisch Zaanstad vóór maart 2014. Inmiddels is er van deze groep bijna niemand meer actief voor DZ. 

Het blijvend wangedrag van Aart Molenaar

2 okt

Het is alweer een flink aantal dagen geleden dat ze de buitenwereld bereikten, maar tot actie van de afzender heeft dat niet geleid. Ik doel op de door raadslid Aart Molenaar (Democratisch Zaanstad) gedeelde Facebookberichten die enerzijds haatzaaiend en anderzijds onwaar en daarmee des te beschadigender voor de inwoners van Zaandam zijn.

Aan één van de door hem verspreide berichten is een filmpje gekoppeld waarin te zien is hoe een politieauto in brand wordt gestoken. Volgens het bijschrift zou dat zijn gedaan door jongens uit Poelenburg. Een tweede filmpje behelst de beroving van ‘de vrouw van de dominee van de kerk in Zaandam’. In tegenstelling tot hetgeen Molenaar aan de buitenwereld laat weten zijn beide filmpjes noch in Zaandam, noch in 2016 gemaakt. Het is kwaadaardige onzin en Molenaar had dat moeten beseffen en er naar handelen.

Toen zijn berichten de media bereikten en hij er op werd gewezen dat zijn Facebookboodschappen flauwekul waren, had hij ze alsnog weg kunnen halen en excuses kunnen aanbieden. Raadsleden hebben een voorbeeldfunctie en dienen zich te onthouden van hetzes. Het tegendeel gebeurde. Molenaars berichten -ik heb hieronder twee screenshots geplaatst- zijn weken na dato nog altijd voor iedereen te zien op zijn Facebookpagina en verontschuldigingen bleven ook uit. (Over de eveneens door hem verspreide foto van een vrouw met hoofddoek die wordt neergezet als ‘rat’ die ‘een enkeltje terug naar land van herkomst’ wordt gewenst, zwijg ik verder maar.)

Toen Molenaars fractiegenoot Eric Sellmeijer onlangs in zijn woede een artikel plaatste waarin hij onder meer de voorlichter van de burgemeester beschadigde, kreeg hij binnen de kortste keren bezoek van de gemeentesecretaris. Die verzocht hem een deel van de tekst aan te passen.  Sellmeijer gehoorzaamde. Waarna hij publiekelijk toegaf in de fout te zijn gegaan en zijn raadszetel opgaf. Dat getuigt van zelfinzicht en lef. Die lef kun je ook de plaatsvervangend fractievoorzitter van Democratisch Zaanstad, Juliëtte Rot, niet ontzeggen. Toen zij naar buiten trad over de problemen waarmee Poelenburg kampt, kreeg ze een intimiderende storm over zich heen. Respect, wat mij betreft, voor de wijze waarop ze zich de navolgende dagen en weken staande wist te houden in het geweld. 

Het vervelende is dat Molenaar zo ongeveer alles teniet doet wat Sellmeijer en Rot probeerden uit te stralen. Aart Molenaar is meerdere stappen te ver gegaan. Hij heeft niet alleen leugens verspreid en daarmee mensen en de wijk Poelenburg beschadigd, maar hij weigert ook om de gewraakte teksten van Facebook te verwijderen. Hij overtreedt bovendien als raadslid diverse gemeentelijke gedragscodes. 

Ik weet dat Aart Molenaar lichamelijk en geestelijk ziek is en sinds april geen raadswerk meer verricht. Maar dat ontslaat zijn partij niet van de verplichting om afstand te nemen van Molenaars uitingen en hem, indien hij halsstarrig blijft, zo nodig uit de fractie en de partij te zetten. Democratisch Zaanstad reageert altijd uiterst scherp op al dan niet vermeende misdragingen van het college en andere partijen, maar gaat vooralsnog met oogkleppen verder waar het hun eigen clubgenoot betreft. Daarmee verliest de partij alle krediet om anderen te kunnen kapittelen.

Ik begrijp daarnaast niet waarom de overige raadsleden en/of het college van B&W nog geen maatregelen hebben genomen tegen Molenaar, die -zoals gezegd- diverse gemeentelijke regelingen waaraan hij gebonden is met voeten treedt. De wet geldt voor iedereen, maar nu lijkt het er op dat die voor sommigen wat meer geldt dan voor anderen.

Soms snap ik de politiek niet meer, laten we het daar maar op houden.

aart-molenaar-over-beroving-16-9-2016
aart-molenaar-over-in-brand-gestoken-politieauto-12-9-2016

 

DZ valt (zoals gebruikelijk) uit elkaar

17 apr

Het bericht van wie je wist dat die ging komen. Al was het de vraag in welke vorm dit keer.

Gistermiddag maakte de voorzitter van Democratisch Zaanstad, Wim Mulder, via Twitter bekend op te stappen. In zijn eigen, onnavolgbare woorden: “Besloten heden avond 16 april 2014 opzegging als voorzitter van DZ en als lid wegen onoverkomelijk bezwaren met de voorzitter.” Het kwam een beetje schizofreen over, een voorzitter met ‘onoverkomelijk’ bezwaren tegen de voorzitter, maar dat corrigeerde Mulder even later. Hij had bezwaren tegen fractievoorzitter Aart Molenaar.

Het zal eens niet zo zijn.

Toen Aart Molenaar in 2002 toetrad tot de gemeenteraad van Zaanstad werd hij fractievoorzitter van de Zaanse Onafhankelijke Groepering, op dat moment verreweg de grootste partij in de raad. Op de dag dat de nieuwe raad werd geïnstalleerd was hij zijn eerste collega-raadslid al kwijt, Vincent Poorter. En na negen maanden resteerde er van de ZOG nog maar één raadslid. Het hele zooitje was uit elkaar gespat, ten onder gaan aan interne ruzies. Met Aart Molenaar als middelpunt. 

Molenaar ging verder met een nieuwe partij, Democratisch Zaanstad. Daar liepen nog wel eens bestuursleden weg, uit onvrede met -onvoorstelbaar- Aart Molenaar. Maar desondanks haalde DZ bij de verkiezingen in 2006 twee raadszetels. Binnen enkele weken dagen verdween daar één van. Aart Molenaar kreeg namelijk ruzie met de nummer twee, Marco Mandjes. Die stapte prompt op en sloot zich aan bij de VVD.

Vier jaar later was het hetzelfde verhaal. DZ verkreeg twee zetels. Binnen een paar weken beende de nummer twee weg, Roël Dissels. Hij had mot gekregen met, heel vreemd, Aart Molenaar. Roël ging op eigen titel verder en werd bij de verkiezingen van 19 maart jongstleden uit de raad gestemd.

Enfin, anno 2014 is er niets veranderd, behalve dan dat er nu een deel van het bestuur opstapt. Binnen een maand na de voor DZ gunstige verkiezingen. Vier zetels haalde de Zaanse tegenpartij maar liefst op 19 maart. Vraag is hoe lang dat er vier blijven en wanneer het eerste raadslid begint te muiten. U kunt nú inzetten.

O ja, het schijnt dat penningmeester en lijstduwer Hein Pot zojuist ook is vertrokken. De verder zoals bekend altijd even transparante DZ-fractie (de eigen website vermeldt zelfs niet wie het bestuur vormen) zwijgt echter in alle talen.

DZ tot 19 maart 2014

Nog even een plaatje eensgezindheid, voor het te laat is

Democratisch Zaanstad (re)animeert

13 mrt

Het verkiezingsprogramma van Democratisch Zaanstad biedt de lezer veel interessants, dertien pagina’s lang. Vooral het over twee bladzijden uitgesmeerde hoofdstuk ‘Welzijn en Volksgezondheid’ is de moeite waard. Zowel het lokale Welzijnsbeleid als de complete Volksgezondheid blijkt bij DZ namelijk afhankelijk van één cruciaal onderdeel. Het is een alles-of-niets wondermiddel dat het Welzijn én de Volksgezondheid gaat redden. In alle opzichten, altijd en overal. En dat wondermiddel is -u raadt het nooit- de defibrillator. Het hartmassage-apparaat. De stroomstoter. Ook wel AED genoemd.

DZ hangt het volledige chapiter Welzijn en Volksgezondheid op aan dit instrument. Bij W&V geen letter over de te sluiten buurthuizen, de arme Bieb of het nieuw te bouwen ziekenhuis. In het -niet overdreven- allerlangste hoofdstuk van het DZ-verkiezingsprogramma gaat het alleen maar over hartmassage. Zeshonderdvijfenzeventig woorden lang. Als het aan Democratisch Zaanstad ligt, krijgen voortaan alle leerlingen in het voortgezet onderwijs elk jaar een reanimatiecursus. Bovendien moeten er overal in Zaanstad AED’s komen. Geld speelt geen rol, the medium is the massage.

Nu wil het toeval dat Zaanstad een bedrijfje herbergt dat zowel reanimatiecursusussen verzorgt als AED’s verkoopt. Advipe heet die onderneming. Een ander toeval wil dat Inge Felices Hernandez, de nummer 4 op de DZ-kandidatenlijst, tevens commissielid voor deze partij, mede-eigenaar is van Advipe (de andere directeur is een familielid.) Inge doet haar uiterste best om de hele stad aan de AED te krijgen, daarbij volop gesteund door DZ-erelid Nico van den Broek. En ze geeft nog reanimatiecursussen ook. Advipe heeft om te beginnen inmiddels de complete DZ-fractie, het voltallige DZ-bestuur en alle DZ-assistenten geleerd  hoe je een hart weer op gang moet brengen. Nu de rest van de gemeente nog. 

De toko van Inge slechte staat van het gemiddelde Zaanse hart lijkt me inderdaad aanleiding genoeg om het DZ-programma vol te zetten met reanimatiereclame. En om bij elke DZ-verkiezingskraam een te masseren plastic hartpatiënt neer te leggen.

DZ: een partij naar mijn hart.

Update: het vervolg.

DZ

DZ-campagne uitverkocht

5 mrt
In het kader van de intercollegiale steunverlening naar de mensen toe vandaag wat aandacht voor Democratisch Zaanstad. Eigenlijk overbodig, want op die partij staat geen maat. Wat een jaloersmakende populariteit (vandaar ook het dranghekkenaanbod). Welk een mensenmassa’s. DZ bleek weer eens de enige echte partij van het volk te zijn. Geen wonder dat de verkiezingsfolders wegvlógen. Ongelooflijk, die bezoekersstromen. Naar verluid was er afgelopen weekend ME-inzet nodig om alles in goede banen te leiden. Even dreigden er zelfs doden te vallen door al het geduw en getrek. Democratisch Zaanstad gaat nog eens ten onder aan de eigen aanhang. Verbazingwekkend? Nee hoor. Partijleider Molenaar presenteert namelijk een totaal nieuw wereldbeeld. En gratis koffie verkeerd natuurlijk (houd wel uw kopje recht). Geen wonder dat hij na afloop uitgeteld was door alle belangstelling.
Het kost wat, maar dan heb je ook alle ruimte. DZ komt naar u toe deze lente. Wees er op tijd bij. Want vol is vol.
Nagekomen bericht: ook elders is de belangstelling voor Democratisch Zaanstad overweldigend
DZ
Er zijn nog een paar kaartjes

Doe mee met de grote DZ-taalquiz!

10 feb

Tel het aantal taal-, stijl- en denkfouten in deze twee zinnen uit het nieuwe DZ-verkiezingsprogramma en win een excursie naar het partijkantoor van Zaans Gras Democratisch Zaanstad. Alle anderen dienen het land te verlaten.
“Wie de Nederlandse taal niet beheerst, niet ingeburgerd is, maar daar verstandelijk wel toe in staat kan worden bevonden, zal geen aanspraak kunnen maken op gemeentelijke voorzieningen. De gemeente zal de kosten van een tolk ook moeten gaan verhalen op degene, die minimaal twee jaar in Nederland woont en die de Nederlandse taal niet spreekt, behalve bij bezoekers en seizoenarbeiders.”

cartoon