Tag Archives: Cultuurcluster

Het Cultuurcluster: drie voorspellingen

3 feb

Vier jaar geleden schreef ik op deze plek: “Verantwoord begroten is een terugkerend probleem in cultureel Zaanstad. En het dreigt nu weer mis te gaan.” Het onderwerp van mijn toenmalige somberheid: het door B&W van Zaanstad gewenste Cultuurcluster. Enfin, die voorspelling is alvast uitgekomen. Elke inwoner van Zaanstad, van baby tot hoogbejaarde, zal €50,- extra moeten bijdragen om het culturele stokpaardje van dit gemeentebestuur mogelijk te maken.

Laat ik nog twee voorspellingen doen. Vandaag brachten twee hoogleraren op verzoek van de gemeente verslag uit over de vraag of een referendum over het al dan niet bouwen van het Cultuurcluster een gepasseerd station was. Helaas voor B&W en oppositiepartij GroenLinks (maak hier uw grap over een clusterbom): de hoogleraren achten deze nieuwbouw wel degelijk referendabel. De GroenLinks-fractie heeft overigens al voor dit advies bekend werd laten weten geen behoefte te hebben aan een referendum. En ik vermoed dat dit ook geldt voor de coalitie, met referendumpartij D66 voorop. Een volksraadspleging is mooi en aardig, maar de uitslag moet natuurlijk wel passen binnen de lijntjes die het college heeft getekend. En dat dreigt hier te mislukken.   

Tot zover mijn tweede voorspelling. Op naar de derde. Dat cluster komt er. Wellicht dat de kleine €40 miljoen die nodig zijn om het te bouwen wel afdoende is. Dat er dankzij dat enorme geldbedrag iets moois verrijst tegenover het Zaanstedelijk gemeentehuis, daar twijfel ik ook nauwelijks aan. Maar dan zijn we er nog niet. De exploitatie van dat gebouw gaat veel geld kosten. Heel veel. Mijn derde voorspelling is dan ook dat hetgeen daarvoor nu is begroot onvoldoende zal blijken te zijn.

Mocht ik ook daarin gelijk krijgen, dan verwijs ik u tezijnertijd opnieuw naar dit stukje. U weet wel, die voorspelling van vier jaar geleden. Die een maand later werd gevolgd door deze berekening

Ik wens onze bestuurders wijsheid toe.

cluster

We’re only in it for the money

15 mei

Trijntje Oosterhuis zingt dinsdag in de meest overschatte liedjestombola van het westelijk halfrond en ik moest denken aan De Kade. In de nadagen van deze Zaanse poptempel deed de directeur een zoveelste poging om goodwill te kweken bij het stadsbestuur. Er was geld nodig, want de organisatie dreigde ten onder te gaan. Daarom waren de raadsleden uitgenodigd voor het aanhoren van een kort bedelpraatje. Aansluitend mochten ze met hun partner naar de grote zaal. Gratis. Daar trad de ook toen populaire Trijntje Oosterhuis op.

Niet eerder verschenen er zoveel politici in De Kade.

Korte tijd later ging de deur van het gebouw definitief op slot. De noodzakelijke financiële steun was achterwege gebleven. Zaanstad werd de enige Nederlandse plaats van formaat zonder gemeentelijk poppodium.

Over drie jaar vindt waarschijnlijk de ontsluiting plaats van het Zaandamse cultuurcluster. Met een gloednieuw poppodium. Opeens klotsen de benodigde miljoenen langs de plinten.

Ik stel voor om Trijntje bij de officiële opening ‘Walk along’ te laten zingen. De lokale dames en heren volksvertegenwoordigers uit te nodigen. En hen opnieuw een toepasselijk cadeau te geven. Het dan precies vijftig jaar oude Frank Zappa-album ‘We’re only in it for the money’

Zappa

Stadstuin vervangt cultuurcluster

14 apr

ZAANDAM (ESP) – Het college van B&W ziet af van de bouw van een cultuurcluster tegenover het gemeentehuis van Zaanstad. Daarvoor in de plaats komt een stadstuin van enkele honderden vierkante meters.

B&W heeft de bouwplannen aangepast in reactie op een rapport van planologisch onderzoeksbureau Duny. Daarin wordt geconcludeerd dat de kosten van het geplande cultuurcluster veel hoger worden dan aanvankelijk berekend. Met name de exploitatiekosten voor het centrum, waarin onder meer FluXus, een poppodium, de Bieb en een filmtheater moesten komen, lopen in de berekeningen van Duny flink op.

De gemeente heeft inmiddels de eerste voorbereidingen getroffen voor een stadstuin bij het gemeentehuis (zie onderstaande foto). Inverdan-wethouder A. Verschuren: “We hebben eerder al gesignaleerd dat de verdichting als gevolg van de nieuwbouw rond het station ten koste gaat van het groen in de omgeving. Door nu een klein park aan te leggen, inclusief een waterpartij met de naam ‘Fontein van de verdraagzaamheid’, voorzien we in een behoefte.” De plannen voor zo’n fontein dateren al uit 2007. Toenmalig burgemeester Ruud Vreeman zamelde bij zijn afscheid van Zaanstad geld in voor een waterpartij.

Het college gaat voor FluXus en Zaanradio op zoek naar een andere vestigingslocatie. Ook het poppodium moet daarin een plek krijgen. De Bieb en filmtheater De Fabriek blijven op hun huidige plek. Verschuren: “Er komen in Zaandam steeds meer bedrijfsgebouwen leeg te staan. We denken in één van die gebouwen een voor alle partijen acceptabele invulling te kunnen geven aan een kleiner, en daarmee ook goedkoper cultuurhuis. Daarmee besparen we meteen miljoenen euro’s aan bouwkosten op het dure stuk grond naast het NS-station.”

Naar verwachting gaat de stadstuin deze zomer al open. Wanneer de plannen voor een alternatief cultuurhuis gepresenteerd worden en hoe duur het alternatief is, is nog niet bekend.

DSCN0974
De eerste aarde voor de stadstuin is inmiddels gestort.

An Erics Satirics Production

Culturele miscalculatie (2)

15 mei

Op 28 april schreef ik een stukje over de rekenfouten die waren gemaakt om het nieuw te bouwen Zaanse cultuurcluster op papier financieel dekkend te krijgen. Zo werd de gemeenteraad verteld dat ‘grote acts met randprogrammering’ gemiddeld €6000,- kostten. Wat onzin is.

Naar aanleiding van raadsvragen informeerden ambenaren afgelopen week bij het Hilversumse poppodium De Vorstin en bij de organisatie die voor De Vorstin de boekingen doet. Die zouden hebben bevestigd dat het moest kunnen, €6000,- voor een grote act. Tegelijkertijd werd duidelijk dat De Dijk al snel €12.000,- vraagt voor een optreden. Hetgeen toch nog altijd het dubbele is van dat wat de raad voorgeschoteld kreeg. Zelfs bij een volle zaal (B&W wil plek voor zevenhonderd mensen) en bij een hogere entreeprijs dan gebruikelijk zal het met zulke recettes bijzonder veel moeite kosten om quitte te draaien. Waarbij ik maar even achterwege laat dat er a) dan nog geen ‘randprogrammering’ is meegerekend en b) het laatste Dijk-optreden in Zaandam nou niet bepaald een financieel succes was.

Even terug naar De Vorstin. Het Hilversumse poppodium is nieuw. Het is dus nog even afwachten hoe dit multifunctionele gebouw zich ontwikkelt. Maar uit de Vorstin-agenda wordt wel duidelijk dat dit poppodium verdomd weinig topacts op het eigen programma heeft staan. Ze komen er wel, maar dan uitgenodigd door de omroepen die veelvuldig van De Vorstin gebruikmaken (en zodoende het nodige geld in het laatje brengen). Die omroepen zitten in Hilversum. Een thuiswedstrijd dus voor De Vorstin. Maar de bands die het daar op eigen kracht moeten doen, behoren veelal tot de B-categorie (zoals de cover- en lokale groepen). En verder zijn het nogal eens deejays en dancefeesten die de zaal dienen vol te krijgen. ‘Grote acts’ die het moeten redden zonder omroepsteun zijn er vrij dun gezaaid.

Daarom, nogmaals, trap er niet in. Op basis van hetgeen nu bekend is past er maar één conclusie. Het cultuurcluster zoals B&W dat in gedachten heeft wordt een financieel drama.

 
De Vorstin