Tag Archives: Boek

Nog één dag…

14 apr

Over twee weken rolt Eisendrath, een verzonken familie (1845-1945) van de drukpers. Maar ook voor en na die tijd zal er aandacht zijn voor dit Zaandamse gezin. Om te beginnen op 20 april. Dan verschijnt er eveneens een boek waarin een rol is weggelegd voor de Eisendraths.
Vorig jaar benaderde de stichting Joodse Huizen me namelijk met de vraag om voor deel 3 van het gelijknamige boek een hoofdstuk te leveren waarin een vooroorlogs huis met joodse bewoners een rol speelt. Ik koos er voor om de Eisendraths in de jaren dertig van de vorige eeuw te belichten. Het eerste exemplaar van Joodse Huizen 3 wordt op 20 april overhandigd aan Andere Tijden-presentator Hans Goedkoop. Dat gebeurt in de synagoge van de Liberale Joodse Gemeente in Amsterdam.
Op 3 mei krijgt de familie op een andere manier aandacht. In hun voormalige woning aan de Zaandamse Botenmakersstraat 108 verzorg ik die dag drie maal een inleiding, dit keer in het kader van het project Open Joodse Huizen. Ik zal die dag het een en ander vertellen, wat voorlezen en foto’s tonen die het boek over de Eisendraths niet hebben gehaald.
De aanvang van dit door het 4/5-meicomité Zaanstad georganiseerde project is om 10.30, 11.30 en 13.30 uur. Aanmelden is niet nodig en de entree is vrij (maar zodra het vol is gaat de deur op slot). Op nummer 82 in dezelfde straat is diezelfde dag en idem tijden overigens ook de voordeur ontsloten. Ter plekke wordt het aangrijpende verhaal verteld van het echtpaar dat daar in 1943 was ondergedoken.
U bent welkom.

PS. Morgen is de laatste dag dat de mogelijkheid bestaat om via Voordekunst.nl een gesigneerd exemplaar te bestellen van Eisendrath, een verzonken familie (1845-1945):
https://www.voordekunst.nl/…/5469-eisendrath-biografie-van-…

Heitje voor een karweitje (oftewel: donateurs gezocht)

14 mrt

Eisendrath, een verzonken familie (1845-1945) is het waargebeurde verhaal van een gegoede Joodse familie die binnen enkele jaren alle aanzien, bezit en tenslotte het laatst resterende, het leven, verliest. Het is een geschiedenis van onderduik en (zelf-)moord, vluchten, verraad en vernietiging. Honderd jaar nadat de Eisendraths hun achternaam verwierven is alles weggevaagd dat aan hen herinnerde. De naam Eisendrath verdween definitief uit Nederland.

De afgelopen negen jaar verrichtte ik in zes landen (Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Israël en de Verenigde Staten) onderzoek naar dit Zaanse gezin. Talloze interviews en archiefvondsten maakten het mogelijk om de familie Eisendrath weer een gezicht te geven. Door de gekozen schrijfwijze -literaire non-fictie- zijn alle kenmerken van de Jodenvervolging en wat daaraan vooraf ging op rauwe wijze inzichtelijk gemaakt.

Stichting Uitgeverij Noord-Holland is bereid om mijn manuscript (208 pagina’s, inclusief foto’s) nog dit voorjaar te publiceren en enkele fondsen hebben een financiële bijdrage toegezegd. Er is echter nog een tekort om het ontwerp, de (eind-)redactie, de distributiekosten en het drukwerk te kunnen betalen. En, niet te vergeten, om een kwart van de oplage als educatiemateriaal te schenken aan Zaanse middelbare scholen.
Via het crowfundingplatform Voordekunst.nl hoop ik de ontbrekende euro’s te verwerven. En wel op zo’n manier dat daar iets moois tegenover staat. Doe mee. Voor slechts €25,- komt u in het bezit van een uniek -want gesigneerd- exemplaar van een uniek boek over een unieke familie. Maar als u liever kiest voor een rondleiding, originele verzetskrant of echt Jiddisch diner bij mij thuis kan dat natuurlijk ook. U vindt hier alle informatie.

Wat het ook wordt; bij voorbaat dank!

Lidy Eisendrath, 1936

J.H. Op den Velde – boek over betreurde verzetsheld

20 nov

In 2007 werkte ik aan Vrijgevochten, een boek over zes Zaanse verzetsmensen die van nationale importantie waren.  In eerste instantie wilde ik aan het manuscript nog een zevende illegaal toevoegen, Zaandammer Jan Hendrik Op den Velde. Maar omdat de belevenissen van deze ‘Hein’, zoals zijn nom de plume luidde, als een rode draad door het oorlogsleven van enkele andere Zaanse verzetsprominenten kronkelden, bedeelde ik hem niet met een eigen hoofdstuk. Zijn verhaal werd verspreid over meerdere hoofdstukken en collega-idealisten. Een beetje knagen bleef het wel, want ook Op den Velde was van bovenregionaal en zelfs internationaal belang. 

Het gemis is nu rechtgezet, en meer dan dat. Afgelopen week kwam het boek J.H. Op den Velde. Deelnemer aan het Verzet in de Zaanstreek uit, het resultaat van een langlopend onderzoek door de drie zoons van de hoofdrolspeler. Het in alle opzichten stevige boek geeft een goed beeld van Op den Velde in zowel de vooroorlogse periode als na de bezetting van Nederland.

Henk Op den Velde keerde zich al snel tegen het nationaalsocialisme. De radiohandelaar werd marconist voor achtereenvolgens de Ordedienst en de Raad van Verzet. Als een van de weinigen wist hij contact te leggen met de in Londen bivakkerende regering in ballingschap en gedurende langere tijd verzetsboodschappen te zenden en te ontvangen. Dat ging goed tot het moment dat de Sicherheitsdienst binnenviel in zijn zaak aan de Westzijde. ‘Hein’ zou zijn gevangenschap niet overleven.

De publicatie J.H. Op den Velde. Deelnemer aan het Verzet in de Zaanstreek bevat veel details, documenten en foto’s die niet eerder werden geopenbaard. Alleen al daarom is het een waardevolle aanvulling op de bestaande verzetsliteratuur. Het boek is te koop bij de Bruna-filialen in Zaandam en Wormerveer. De kosten voor het zwaargewicht-boek bedragen €19,95 (en eventueel wat verzendkosten). Van harte aanbevolen voor geïnteresseerden in de Zaanse illegaliteit.
Op den Velde

 

Boek over Waakzaamheid

12 mrt

Er gaan nog twee seizoenen overheen, maar in het najaar van 2012 ligt er -ijs en weder dienende- een mooi boek over vier eeuwen Waakzaamheid in de winkel. Het werd tijd. De oudste herberg van de Zaanstreek verdient het om in al zijn pracht te worden vereeuwigd. Er is daar te veel gebeurd dat het waard was om vast te leggen. En er zijn nog tal van illustraties, vooral foto’s, die De Waakzaamheid in volle glorie laten zien, maar waar de buitenwereld tot nu toe weinig of geen zicht op heeft.

Zelf mocht ik het hoofdstuk over ‘De Waak’ en de Tweede Wereldoorlog schrijven. Het is een vrij dramatisch verhaal geworden, met veel daders en slachtoffers. In enkele archieven vond ik onthullend materiaal. Over spionage, verraad, vergissingen en massale arrestaties. Onder meer. Ik trof zelfs zoveel materiaal aan dat ik moeite had om me te beperken tot de tien pagina’s die me gegund waren. Eerlijk gezegd vind ik dat de illegale Stijkelgroep, waartoe diverse medewerkers van de Koogse herberg werden gerekend, wel een heel boek waard is. Enfin, da’s een mooie klus voor iemand anders. En bovendien, in het boek over De Waakzaamheid moet uiteraard ook veel informatie komen over de clubs, bandjes, medewerkers en evenementen die daar gedurende langere of kortere tijd een plek hadden.

Voor €15,- komt u het allemaal te weten. Komend najaar. Als in ieder geval het voorste deel van De Waakzaamheid volledig gerestaureerd is. Nog even geduld dus.

Walraven van Hall

1 dec

Of zijn naam een plek krijgt in het nieuwe gemeentehuis van Zaanstad is nog helemaal de vraag, ondanks een eerder besluit daartoe van de gemeenteraad. Met ‘dank’ aan het college van B&W, waar historisch eerbetoon laag op het lijstje staat. Maar er komt wel -eindelijk- een speelfim over de man die vrijwel het gehele Nederlandse verzet, de Binnenlandse Strijdkrachten, de spoorwegstakers en tienduizenden onderduikers van financiën voorzag. Voor wie hem niet kent: ik bedoel Walraven van Hall. Productiebedrijf NL Film (bekend van onder meer De Storm en Costa!) is van plan om in de winter van 2012/’13 te beginnen met het verfilmen van Wally’s leven als verzetsman. Zie ook hier.

In 2005 en 2006 verschenen er achtereenvolgens een tweedelige tv-documentaire en een boek over Van Hall. Vorig jaar ging in het Verzetsmuseum een zeer goed bezochte expositie van start over deze Zaanse bankier, die wegens succes zelfs werd verlengd tot een maand geleden. Eveneens in 2010 vond de onthulling plaats van een prachtig monument voor de ‘olieman’ (een van zijn vele bijnamen). En nu komt er dus een speelfilm. Met medewerking van zijn drie kinderen. “Omdat het een historisch verantwoorde vertelling wordt”, schreef Walravens zoon Aad me. Ik hoop het. Een Hollywood-achtige benadering doet Walraven van Hall, de belangrijkste verzetsstrijder die Nederland had, geen recht.

Ik hoop tevens tegen die tijd een nieuwe druk te kunnen presenteren van mijn vijf jaar geleden gepresenteerde boek Walraven van Hall. Premier van het verzet (1906-1945). De vorige editie is sinds lang uitverkocht. Ik houd u op de hoogte.

Nu alleen nog een monument voor Van Hall ergens in Zaandam. Het college heeft iets goed te maken.

Bruiloft Tilly en Walraven van Hall